van ICT recht

Subscribe to feed van ICT recht
Deskundig, praktisch en concreet juridisch advies tegen een passend tarief.
Bijgewerkt: 1 uur 50 min geleden

Bemiddeling bij online platformen deel 3: de belangrijkste afspraken

do, 03/15/2018 - 09:05

Er zijn steeds meer online platformen waarop verschillende ondernemers hun producten of diensten kunnen aanbieden. Een belangrijke reden om voor deze constructie te kiezen is dat je als platform niet verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de door derden aangeboden producten of diensten.

Eerder verscheen binnen deze blogserie ‘Bemiddeling bij online platformen’ deel 1: de juridische verhouding bij online bemiddelingsplatformen. In deel 2 behandelden we de verantwoordelijkheden van online platformen. In deze blog, het laatste deel van de serie, gaan we in op de belangrijkste afspraken bij online bemiddelingsplatformen.

De belangrijkste contractuele afspraken

Een van de belangrijkste vragen bij bemiddeling via online platformen is: hoe moet het platform juridisch worden ingericht? Welke afspraken moeten hier dan voor worden gemaakt? Een bemiddelingsplatform heeft te maken met enerzijds de klant en anderzijds de verkoper. Met beide partijen moeten afspraken worden gemaakt. Het liefst voorzie je als platform ook nog in een modelovereenkomst tussen de klant en de verkoper. Dat maakt dat er in totaal drie documenten nodig zijn:

 • Gebruiksvoorwaarden (ook wel: bemiddelingsvoorwaarden)
 • Partnerovereenkomst (vaak ook wel: agentuurovereenkomst)
 • Algemene voorwaarden van de aanbieder
Bemiddelingsvoorwaarden

De bemiddelingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen de klant en het platform. De klant maakt gebruik van het platform. Het platform levert aan de klant een bemiddelingsdienst, namelijk: het bij elkaar brengen van de klant en de verkoper, ten behoeve van het tot stand brengen van een overeenkomst.

In dit document is het belangrijk om deze bemiddelingsrol duidelijk te maken. Het platform bemiddelt en is daardoor niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten. Indien van toepassing moeten er bepalingen worden opgenomen over het gebruik van het platform, zoals over registratie of het aanmaken van een account. Als de betaling via het platform gaat, dan dient de manier waarop dit gebeurt ook geregeld te worden in de bemiddelingsvoorwaarden.

Partnervoorwaarden

De partnerovereenkomst (doorgaans een agentuurovereenkomst) regelt de verhouding tussen de verkoper en het platform. De verkoper zal via het platform zijn producten of diensten gaan aanbieden. De volgende onderwerpen zijn belangrijk om in deze overeenkomst te regelen:

 • Het aanbieden van de producten of diensten via het platform: wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de content (omschrijving, afbeeldingen).
 • De verzending: binnen welke termijn moet de verkoper leveren.
 • Herroepingsrecht en afhandeling retourzendingen: meestal zal de verkoper hiervoor verantwoordelijk zijn.
 • Afhandeling garantieclaims en klachten: ook hier zal de aanbieder doorgaans verantwoordelijk voor zijn.
 • Hoogte van de vergoeding voor het platform per verkoop.
 • Aansprakelijkheid: verkopers zullen vaak het platform moeten vrijwaren voor claims van hun klanten.
 • Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen over de agentuurovereenkomst.
Algemene voorwaarden van de aanbieder

Het is zeer aan te raden om als online platform ook te voorzien in standaard algemene voorwaarden die de aanbieders dienen te gebruiken in de relatie tot de klanten die via het platform kopen. Deze verplichting zal in de partnerovereenkomst aan de verkopers worden opgelegd.

In die algemene voorwaarden worden de standaard onderwerpen geregeld zoals de levering, het herroepingsrecht, klachten, garantie of uitvoering van de diensten. Bij het sluiten van de overeenkomst zal de klant dus in principe zowel de gebruiksvoorwaarden van het platform als de algemene voorwaarden van de aanbieder accepteren.

Het aanbieden van deze standaard algemene voorwaarden heeft een aantal voordelen. Ten eerste verduidelijkt dit de rol van het platform als bemiddelaar. In de algemene voorwaarden wordt immers duidelijk dat de overeenkomst wordt gesloten met de aanbieder. Ten tweede kun je als platform op deze manier zorgen dat de verkopers zich aan bepaalde regels houden, en bijvoorbeeld niet de consumentenregels aan hun laars lappen. Voor de reputatie van het platform is het namelijk essentieel dat er zich geen louche partijen aansluiten.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in ons magazine ICTRecht in de praktijk, nr. 1 2018.

Vragen over de inrichting van uw online platform?

Heeft u vragen over de inrichting van uw online platform? Of heeft u nieuwe voorwaarden of overeenkomsten nodig? Neem dan contact met ons op, of maak uw juridische documenten zelf op JuriDox.nl.

 

Het bericht Bemiddeling bij online platformen deel 3: de belangrijkste afspraken verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Een kritische blik op bodycams als middel tegen alcoholmisbruik onder jongeren

di, 03/13/2018 - 09:35

Jongeren die nét iets te diep in het glaasje hebben gekeken, lopen op verschillende plekken in Nederland de kans om tijdens een proef van de politie gefilmd te worden. ‘De Confrontatie’, zo wordt het project genoemd waarbij politie- en toezicht-medewerkers in uitgaansgebieden rondlopen met bodycams om deze aan te kunnen zetten op het moment dat zij een minderjarige aantreffen die ernstig onder invloed is van alcohol.

Op een later moment worden de beelden bij Bureau Halt aan de minderjarige en de ouders getoond om de jongere te confronteren met zijn of haar overmatige alcoholgebruik. Dit project is onderdeel van een grootschalig experiment van de Nationale Politie over de effectiviteit van het gebruik van bodycams: handzame camera’s die veelal op de borst of het hoofd gedragen worden, en waarmee al in meerdere gemeentes in Nederland wordt geëxperimenteerd.

Bodycams landelijk ingevoerd in 2017

Cameratoezicht is met haar vele verschijningsvormen iets wat de gemoederen in de juridische wereld blijft bezighouden. Na jarenlange discussie rondom het gebruik van bodycams is begin 2017 de bodycam landelijk ingevoerd. Dit onder meer als wapen tegen geweld jegens de politie en om politieagenten meer gezag te kunnen geven.

Met ‘De Confrontatie’ worden bodycams nu dus ingezet om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. “Het doel van het bekijken van de beelden en het gesprek met jongere en ouders is om hen bewust te maken van de risico’s van het vertoonde gedrag en om herhaling van alcoholmisbruik te voorkomen“, aldus de politie. Maar levert de inzet van de bodycams niet een onwenselijke schending van privacy op voor de jongeren die op beeld worden vastgelegd?

Cameratoezicht binnen de kaders van de wet

Het filmen van personen in de openbare ruimte kan een inbreuk op privacy opleveren en mag daarom alleen wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. In Nederland ontbreekt een expliciete wettelijke bepaling waarin de inzet van bodycams wordt genoemd. Op dit moment wordt de inzet van bodycams daarom ontleent aan verscheidene ‘algemenere’ bepalingen uit de wet.

Wanneer bodycams worden ingezet in het kader van de uitvoering van een algemene politietaak, dan wordt dit mogelijk gemaakt door artikel 3 van de Politiewet. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan criminaliteitsbestrijding als taak van de politie. Bij overheidstaken staat privacy logischerwijs hoog in het vaandel. De Politiewet en de Wet Politiegegevens stellen dan ook strenge eisen aan het gebruik van cameratoezicht en maakt dit alleen mogelijk wanneer er enkel een geringe inbreuk op de privacy van burgers wordt gemaakt.

Het gebruik van bodycams: inbreuk op privacy?

De vraag is of de inzet van bodycams door de politie niet onevenredig is met het oog op het doel wat de politie probeert te bereiken, namelijk het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren? De politie zou minder ingrijpende maatregelen toe kunnen passen, waarmee zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de jongeren. De bodycam maakt het nu namelijk mogelijk dat iemand op ‘intieme hoogte’ gefilmd wordt. De camera’s filmen de jongeren immers recht in het gezicht. Het is daarbij nog maar de vraag in hoeverre het kenbaar is dat er gefilmd kan worden. De informatieplicht bij cameratoezicht is van groot belang, maar onduidelijk is in hoeverre daar in deze situatie aan wordt voldaan.

Bij cameratoezicht in de openbare ruimte moet dit namelijk duidelijk zijn aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld door informatiebordjes te bevestigen aan lantaarnpalen of door agenten te voorzien van een band om de arm waarmee het cameragebruik kenbaar wordt gemaakt. Al met al dient kritisch gekeken te worden of de aanpak van de politie, en daarbij het doel wat zij voor ogen heeft, eventueel op een minder ingrijpende manier plaats kan vinden. Zo zouden beschonken jongeren ook enkel aangesproken kunnen worden op hun gedrag, om ze vervolgens door te verwijzen naar Bureau Halt voor begeleiding. Dit alles eventueel zonder het gebruik van een bodycam.

De inzet van bodycams is afgelopen jaren in Nederland grootschalig op verschillende manieren uitgeprobeerd en daarbij is aangetoond dat het hulpmiddel voor de politie inderdaad in de praktijk toepasbaar is, maar deze experimenten geven nog onvoldoende zicht op de daadwerkelijke effectiviteit en meerwaarde voor het politiewerk. Op dit moment loopt het project ‘De Confrontatie’ nog steeds, maar alle experimenten samen zullen eind deze maand resulteren in een concreet advies van politie-eenheden die de bodycam hebben ingezet aan de korpsleiding van de politie. Nog even afwachten dus in hoeverre de privacy van de jongeren hierin gewaarborgd zal gaan worden.

Waar u als organisatie op moet letten bij cameratoezicht

Wanneer u als private organisatie gebruik maakt van cameratoezicht, gelden er andere regels dan voor de inzet van bijvoorbeeld bodycams door de politie. Onder de huidige wetgeving worden er enkele voorwaarden gesteld waaraan organisaties moeten voldoen bij gebruik van cameratoezicht. Werknemers moeten van tevoren zijn ingelicht; de beelden mogen niet langer dan vier weken bewaard worden; en werknemers moeten onder meer recht hebben op inzage en verwijdering van de beelden. Daarnaast moet het gebruik van camera’s ook gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens voor organisaties beleidsregels opgesteld, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Politiewet. Dit beleid helpt hen bij de vraag of inzet van een camera voor toezichtsdoeleinden is toegestaan.

Cameratoezicht na komst van de AVG

Het moment waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, komt steeds dichterbij en zal eveneens invloed hebben op het gebruik van cameratoezicht; zowel bij de uitvoering van een overheidstaak als bij het gebruik ervan binnen organisaties. De Wbp zal vervangen worden en er zullen strengere regels gaan gelden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat u aan moet kunnen tonen dat uw organisatie zich aan de wet houdt.

De verantwoordelijkheid op het gebied van privacy komt meer bij organisaties zelf te liggen en daarbij is transparantie van groot belang. De meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal vervallen, maar ondanks dat wordt het daarentegen wel verplicht om een register bij te houden met alle activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dit geldt ook als u op dit moment al een bestaand camerasysteem hebt.

Dit artikel is geschreven door Beaubine Adriaansen in samenwerking met Jorden Bailey.

Bent u klaar voor de komst van de AVG?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet AVG gelden. Heeft u hulp nodig om te voldoen aan de AVG? Wij staan voor u klaar! Klik hier voor meer informatie over privacyadvies of privacydocumenten, of neem contact met ons op.

Het bericht Een kritische blik op bodycams als middel tegen alcoholmisbruik onder jongeren verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Bemiddeling bij online platformen deel 2: verantwoordelijkheden van het platform

wo, 03/07/2018 - 10:05

Er zijn steeds meer online platformen waarop verschillende ondernemers hun producten of diensten kunnen aanbieden. Een belangrijke reden om voor deze constructie te kiezen is dat je als platform niet verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de door derden aangeboden producten of diensten. Hoe moet deze verhouding juridisch worden geduid, welke verantwoordelijkheden heeft het platform en wat zijn de belangrijkste afspraken die met de verschillende partijen gemaakt moeten worden?

In deze blogserie ‘Bemiddeling bij online platformen’ vind je antwoord op deze vragen. Dit is deel 2, waarin we kijken naar de verantwoordelijkheden van online bemiddelingsplatformen. Hiervoor verscheen deel 1: de juridische verhouding bij online bemiddelingsplatformen. Later verschijnt het laatste deel van de serie:

 • Deel 3: de belangrijkste afspraken bij online bemiddelingsplatformen
Bemiddelingsrol duidelijk maken op de website

Partijen kiezen heel bewust voor bemiddelen om risico’s te beperken en niet aansprakelijk te zijn voor de aangeboden producten of diensten. Daarvoor is het wel essentieel dat deze rol voor de klant ook voldoende duidelijk is. Wanneer het namelijk voor de klant niet duidelijk is dat hij een overeenkomst sluit met de verkoper in plaats van het platform, dan bestaat het risico dat de klant daardoor het platform toch kan aanspreken.

Er zijn verschillende manieren om de bemiddelingsrol duidelijk te maken. Om te beginnen kan bij het aanbod vermeld worden dat de producten worden verkocht door verkoper X of de diensten worden geleverd door dienstverlener Y. Daarnaast kan het blijken uit de toegepaste algemene voorwaarden. Bij het sluiten van de overeenkomst op het platform kunnen dan de algemene voorwaarden van verkoper X of dienstverlener Y worden aangeboden, eventueel naast gebruiksvoorwaarden van het platform voor de bemiddeling.

Informatieplichten ook voor agent

Webshops die aan consumenten leveren, hebben te maken met veelal dwingende consumentenwetgeving. Zo gelden er verschillende informatieplichten. De verkoper moet onder andere informeren over betaling, levering, garantie en het herroepingsrecht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels en kan boetes opleggen indien hier niet aan wordt voldaan.

Wanneer producten of diensten via een ander worden verkocht (bijvoorbeeld via een platform), die daarbij optreedt namens of voor rekening van de verkoper, dan gelden de regels voor koop op afstand ook voor de bemiddelaar. Dat betekent het volgende:

 1. De verplichting om correct en volledig te informeren geldt dus ook voor een bemiddelaar. Indien hier niet (correct) aan wordt voldaan, kan de ACM een boete opleggen.
 2. De consument kan ook de bemiddelaar aanspreken in verband met zijn herroepingsrecht. Stel dat een consument een product dat hij via een platform heeft gekocht retourneert, maar de verzendkosten van de heenzending niet terugkrijgt of zijn retour wordt onterecht geweigerd, dan kan de consument dus ook het platform aanspreken op teruggave van zijn aankoopbedrag.

Uiteraard kan in de overeenkomst tussen het platform en de aangesloten verkopers wel worden opgenomen dat de verkopers verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van retourzendingen en dat zij zich moeten houden aan de consumentenwetgeving.

Samenvattend: wees duidelijk over verhouding verkoper en platform

Als verkopers via een online platform hun producten of diensten aanbieden zal deze relatie vaak gekwalificeerd kunnen worden als agentuur. Het voordeel hiervan is dat het platform tegenover de klant niet aansprakelijk is voor de aangeboden producten of diensten. Echter is het wel essentieel dat deze rol voor de klant ook duidelijk is op de website. Is dat onvoldoende duidelijk, dan kan de klant mogelijk toch het platform aanspreken.

Verder moeten deze platformen er rekening mee houden dat de (informatie)plichten voor koop op afstand ook voor hen gelden. Bemiddelingsplatformen kunnen zich niet verschuilen achter hun bemiddelingsrol om op deze wijze aan de informatieplichten te ontkomen. Het is dus belangrijk om met de verkopers duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld de afhandelingen van retourzendingen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in ons magazine ICTRecht in de praktijk, nr.1 2018.

Een agentuur- of resellerovereenkomst nodig?

Met onze generatoren op JuriDox maakt u snel, eenvoudig en tegen een gunstige prijs zélf uw juridisch document. Mocht u daarna toch een check willen op dit document of meerwerk willen aanvragen, dan staan we voor u klaar.

> Maak uw een agentuur- of resellerovereenkomst

Het bericht Bemiddeling bij online platformen deel 2: verantwoordelijkheden van het platform verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Bemiddeling bij online platformen deel 1: de juridische verhouding

do, 03/01/2018 - 08:30

Er zijn steeds meer online platformen waarop verschillende ondernemers hun producten of diensten kunnen aanbieden. Een belangrijke reden om voor deze constructie te kiezen is dat je als platform niet verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de door derden aangeboden producten of diensten. Hoe moet deze verhouding juridisch worden geduid, welke verantwoordelijkheden heeft het platform en wat zijn de belangrijkste afspraken die met verschillende partijen gemaakt moeten worden?

Dit is deel 1 uit de blogserie ‘Bemiddeling bij online platformen’ waarin we het gaan hebben over de juridische verhouding. De volgende blogposts zullen nog verschijnen:

 • Deel 2: de verantwoordelijkheden van het platform
 • Deel 3: de belangrijkste afspraken
De rechtsverhoudingen van een online platform

Voor partijen is het belangrijk om bij het aanbieden van producten of diensten via een online platform te kiezen voor de juiste rechtsverhouding. Meestal wordt gekozen voor agentuur of resellen. Het belangrijkste verschil tussen agentuur en resellen is dat de agent bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst, en de reseller zelf de overeenkomsten aangaat met klanten. Dat betekent dat als er iets mis is met de verkochte producten of de uitvoering van de dienst, de agent hiervoor niet aansprakelijk is. Daarnaast heeft de agent bij het einde van de agentuurovereenkomst veelal recht op een ‘goodwillvergoeding’.

De verhoudingen in geval van agentuur zien er als volgt uit:

Kenmerken agentuur

De agentuurovereenkomst is een speciale overeenkomst van opdracht. Er is sprake van een agentuurovereenkomst als de handelsagent (het platform) zich verbindt om voor een bepaalde of onbepaalde tijd te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal (de verkoper) en derden (klanten), zonder daarbij ondergeschikt te zijn.

Om als agent te kunnen worden aangemerkt, moet aan bepaalde eisen zijn voldaan. Deze eisen gelden niet alleen op papier. Het gaat erom hoe partijen in de praktijk met elkaar handelen en de tussen hen gesloten overeenkomst uitvoeren.

 • De agent is een bemiddelaar.
 • De agentuurovereenkomst is een duurovereenkomst.
 • Agent is werkzaam tegen beloning.
 • De agent is niet ondergeschikt.
Bemiddeling platform

Het platform bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen klant en verkoper. Belangrijk is hierbij dat het platform dus niet in eigen naam en voor eigen rekening de overeenkomsten met de klanten sluit. Dat de betaling eventueel via het platform gaat, staat niet in de weg aan een rol als bemiddelaar.

Duurovereenkomst

Tegenover de klant heeft de bemiddeling een eenmalig karakter. De klant wil immers maar één overeenkomst sluiten. Tegenover de verkoper heeft de bemiddeling in principe een duurzaam karakter. Verkopers verbinden zich namelijk om voor een (on)bepaalde periode hun producten aan te bieden op het platform. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een duurovereenkomst.

Beloning

Voor de verkochte producten of geleverde diensten ontvangt het platform een vergoeding. Vaak is dat een percentage van het aankoopbedrag.

Niet ondergeschikt

In een klassieke agentuurrelatie ligt het initiatief bij de principaal. Hoewel de agent een zelfstandige tussenpersoon is die zijn bemiddelingswerkzaamheden verricht zonder ondergeschikt te zijn aan de principaal, heeft de principaal wel de mogelijkheid om aanwijzingen te geven. Deze gezagsverhouding is een discutabel punt bij online platformen.

Doorgaans bepalen verkopers zelf de prijs van de producten of diensten. Maar meestal hebben de platformen het verder voor het zeggen. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de vergoeding, de betaalvoorwaarden of soms zelfs welke algemene voorwaarden de verkoper dient te hanteren tegenover de klant. Vooralsnog is deze gezagsverhouding echter geen reden om het niet als agentuur te kwalificeren.

In deel 2 van deze blogserie gaan we in op de verantwoordelijkheden van een online bemiddelingsplatform.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in ons magazine ICTRecht in de praktijk, nr. 1 2018.

Een agentuur- of resellerovereenkomst nodig?

Met onze generatoren op JuriDox maakt u snel, eenvoudig en tegen een gunstige prijs zélf uw juridisch document. Mocht u daarna toch een check willen op dit document, advies of meerwerk willen aanvragen, dan staan we voor u klaar.

> Maak uw agentuur- of resellerovereenkomst

Het bericht Bemiddeling bij online platformen deel 1: de juridische verhouding verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Hoge bomen vangen veel wind – wat gaat de AVG voor Facebook betekenen?

wo, 02/21/2018 - 09:15

Op 12 februari is Facebook door een Berlijnse rechter voor verschillende overtredingen van het Duitse privacyrecht veroordeeld, nadat de consumentenbond van onze oosterburen (de VZBV) deze zaak was gestart. Het is in Duitsland verboden voor bedrijven om persoonlijke informatie te verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

De Duitse rechter was van mening dat Facebook haar gebruikers niet voldoende heeft ingelicht voordat gegevens werden gebruikt. De standaardinstellingen, die niet privacy-vriendelijk waren, zouden bijvoorbeeld zijn weggestopt door Facebook. Hierdoor waren de Duitse gebruikers van het sociale netwerk niet voldoende geïnformeerd voordat zij hun toestemming gaven voor het verwerken van persoonlijke informatie. Ook werd de functie waarmee de locatie van app-gebruikers gevolgd kon worden automatisch aangezet door Facebook.

Facebook moet AVG-proof worden

Nu zijn de bellen al langer aan het rinkelen binnen het sociale netwerk. Vanaf 25 mei zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn en ook Facebook zal aan deze wetgeving moeten voldoen. Het bedrijf leeft van de data van zijn gebruikers, dus het zal flink aan de bak moeten om dit bedrijfsmodel ‘’AVG-proof’’ te maken.

De eerste stappen zijn gezet. Er werd al aangekondigd dat Facebook grote veranderingen in het privacybeleid gaat maken. Zo wordt het makkelijker voor gebruikers om hun privacy te beheren in de instellingen van hun account en wordt er een privacyteam opgericht om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk wordt voldaan aan de AVG. Er staat natuurlijk veel op het spel, Facebook hangt mogelijke boetes boven het hoofd die kunnen oplopen tot meer dan een miljard euro. Dit is natuurlijk een goede motivatie om wat veranderingen door te voeren, maar de vraag is: wat moet Facebook precies veranderen per 25 mei dit jaar?

De AVG: Facebook moet vragen, u mag verzoeken

Facebook draait op advertentie-inkomsten. De data die het bedrijf van gebruikers verzamelt (ja, ook van u, niet-Facebook gebruiker), wordt verkocht aan adverteerders, zodat deze gerichte advertenties kunnen tonen. Om persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden onder de nieuwe verordening moet er óf een gerechtvaardigd belang hiervoor zijn, óf er moet expliciete toestemming gevraagd worden voor elke vorm van gegevensverwerking.

Het is voor het sociale netwerk te hopen dat grote delen van hun bedrijfsmodel als een gerechtvaardigd belang worden beschouwd, anders zal het hele waslijsten aan toestemmingsverzoeken naar hun gebruikers moeten sturen. Het is voor Facebook namelijk onmogelijk om onder de AVG een algemene toestemming aan Europese burgers voor het gebruik van hun data te vragen. Facebook zal duidelijk moeten maken welke gegevens voor welk doel gebruikt worden, zonder vage termen als ‘promotiedoeleinden’ en ‘het verbeteren van de gebruikerservaring’ te gebruiken. Een specifiek doel zou wel kunnen zijn: ‘voor het samenstellen van een gebruikersprofiel ten behoeve van gerichte advertenties’.

Het gerechtvaardigd belang vs. privacyrechten gebruikers

Het verzamelen van gegevens ten behoeve van advertenties werd door de WP29, waarin de Europese privacytoezichthouders verenigd zijn, al als een ‘gerechtvaardigd belang’ bestempeld. Er wordt echter in hetzelfde document van de WP29 opgemerkt dat een uitgebreide verzameling van data (locatiegegevens, browsergeschiedenis, aankoopgeschiedenis en het combineren van data) ervoor kan zorgen dat de privacyrechten van de gebruiker voor gaan op dit gerechtvaardigd belang. Het is nog maar afwachten of Facebook deze test kan doorstaan.

In sommige gevallen kan het zijn dat Facebook zich helemaal niet op een gerechtvaardigd belang kan beroepen. Als WhatsApp – onderdeel van Facebook sinds 2014 – de data van hun gebruikers verzamelt en doorspeelt aan Facebook, is dit niet ten behoeve van hun functionaliteiten of bedrijfsmodel, maar voor dat van Facebook. Dit zou betekenen dat WhatsApp u eerst vriendelijk – en niet te vergeten: op een duidelijke manier – toestemming moet vragen om vakantiefoto’s die u met uw moeder deelde door te kunnen sturen naar het moederbedrijf.

Hoewel Facebook straks misschien toestemming moet vragen voor verschillende vormen van gegevensverwerking, is het onwaarschijnlijk dat dit iets zal veranderen aan het bedrijfsmodel. Als iemand de voorwaarden van Facebook niet accepteert, zal diegene ook geen gebruik kunnen maken van hun diensten. Lastig, want het wordt waarschijnlijk moeilijk om uw voltallige vriendengroep te overtuigen om een ander sociaal netwerk of berichtenservice te gaan gebruiken. Facebook weet goed welke macht zij heeft door dit netwerkeffect.

Meer controle over verzamelde data door AVG

Gelukkig biedt de AVG meer: de controle die u kunt uitoefenen op uw data wordt groter. Er kan informatie opgevraagd worden over de data die Facebook van u heeft, of ze de data nou zelf hebben verzameld of dat een derde partij dit voor haar gedaan heeft. Dit recht geldt ook voor niet-gebruikers. Dus als u niet op Facebook zit en u zich toch afvraagt of het bedrijf uw gegevens verwerkt: stuur ze een mailtje. De data kan door gebruikers ook direct bij Facebook opgevraagd worden, het bedrijf heeft hiervoor een tool ontwikkeld. Dit is allemaal gratis, zoals de AVG verplicht.

Sommige data kan op verzoek worden verwijderd, zoals data die verzameld is onder een expliciete toestemming van de gebruiker. En omdat Facebook persoonsgegevens automatisch verwerkt, is het mogelijk het bedrijf te vragen hiermee te stoppen (alleen mogelijk voor uw eigen persoonsgegevens). Net als bij het gerechtvaardigd belang moet hier ook weer een afweging van belangen en rechten gemaakt worden. Het is nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal uitpakken.

Hoewel de AVG scherpere verplichtingen stelt aan bedrijven als Facebook is het nog onduidelijk hoe ver deze in de praktijk strekken. Ook is het onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van hun rechten om data in te zien, op te vragen en te verwijderen. U weet nu in ieder geval ongeveer wat te verwachten en welke rechten u heeft, dus maak hier vooral gebruik van. Mocht u zelf een bedrijf hebben dat op internet opereert: de regels die voor Facebook gelden, gelden ook voor u. Zorg er dus voor dat u toestemming vraagt waar dat nodig is en u dat op de hoogte bent van de rechten van uw klanten of gebruikers.

Dit artikel is geschreven door Cas Mevissen, in samenwerking met Fay Kartner.

Meer weten over privacywetgeving?

ICTRecht Academy verzorgt een basis– en verdiepingscursus privacywetgevingwaarmee u gedegen privacykennis opbouwt en uw organisatie kunt adviseren (als bijv. functionaris gegevensbescherming) en voorbereiden op de nieuwe privacywet. Voor deze cursussen is geen juridische voorkennis nodig. Volgt u beide cursussen dan krijgt u het handboek AVG gratis. Heeft u een juridische achtergrond dan vindt u onze privacytrainingen hier.

Het bericht Hoge bomen vangen veel wind – wat gaat de AVG voor Facebook betekenen? verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

ICTRecht Academy lanceert praktijkgerichte opleiding tot ICT-jurist

ma, 02/12/2018 - 08:15

ICT en internet zijn nog nooit zo belangrijk geweest voor de rechtspraktijk. Vrijwel elk rechtsgebied krijgt te maken met vraagstukken rond ICT, technologie en internet. Een advocaat, bedrijfsjurist of andere juridisch adviseur moet hiermee dus uit de voeten kunnen. Adviesbureau ICTRecht heeft ruime ervaring met deskundige en praktische cursussen op dit gebied. Al jaren verzorgen wij dag- en dagdeeltrainingen die goed tot zeer goed worden gewaardeerd door onze deelnemers. Deze kennis en expertise bundelen wij nu in een nieuwe opleiding: de ICT-jurist.

Waarom ICT-jurist worden?

Een ICT-jurist of internetjurist is een jurist die zich bezig houdt met ICT- of internetrecht. Maar wat voor rechtsgebied is dat? Het korte antwoord is simpel. Internetrecht draait om internet (en/of computers, zeker als we het ICT-recht noemen) en dat verdient aandacht, daarom is er internetrecht.

Internetrecht is volgens deze visie eenvoudigweg al het recht waarbij internet (of computers) een belangrijke rol speelt. Inbreken in iemands computer – computervredebreuk – is in die visie dus internetrecht, maar iemands hersens inslaan met een laptop (of wurgen met een netwerkkabel) is dat niet. Computervredebreuk kun je per definitie alleen plegen met een computer en/of internet, terwijl wurging met elk flexibel ding zou moeten kunnen.

Maar is dat genoeg? Neem ransomware, een misdrijf waarbij iemands bestanden via encryptie in gijzeling worden genomen en de sleutel na betaling van enkele honderden euro’s in bitcoins wordt verstrekt. Dit is in de kern niet anders dan een andere gijzeling – ik heb je paard, laat € 300,- achter in de prullenbak achter het standbeeld – met een technisch verbeterde uitvoering en meer bescherming voor de ontvoerder.

Waarom noemen we dat dan toch, internetcriminaliteit? Waarom is dit meer dan gewoon strafrecht met een toevallige technische slimme delictsuitvoering? Als inbrekers ineens doorkrijgen dat je een cilinderslot met een tang kunt lostrekken, dan noemen we dat niet ineens slotenrecht. Hooguit krijgt de techniek een naam – in dit geval de Bulgaarse methode – maar het blijft gewoon inbreken. Internetadvocaat Remy Chavannes stelt dan ook al jaren dat “[de term] ‘technologie en recht’ vooral een tijdelijke wachtkamer is voor ontwikkelingen die nog niet door hun eigen rechtsgebied zijn opgehaald.”

Oftewel, het is internetrecht omdat internet heel nieuw is en we daarom nog niet weten hoe het internetaspect van de zaak te wegen. Gereedschap kennen we, dus een slot slopen met een nijptang is geen nieuw recht, zelfs niet als dat slopen binnen het strafrecht nieuw is. Internet, bitcoins en encryptievirussen kennen we niet, dus een bestand gijzelen met een encryptievirus en betaling in bitcoins eisen is iets nieuws en dat noemen we dan maar cybercrime. Over twintig jaar is dit heel normaal en dan heet het gewoon weer gijzeling of afpersing.

Abonnees krijgen 40% korting op opleiding ICT-jurist

Met magazine ICTRecht in de praktijk krijgt u 4x per jaar de laatste relevante ontwikkelingen rond ICT en recht. Én u krijgt een fikse korte op onze nieuwe opleiding tot ICT-jurist.

> Word nu abonnee

Paardenrecht

Ook het belang voor de maatschappij weegt mee. Onder juristen verplicht is dan de term paardenrecht, uit de lezing “The law of the horse” van Amerikaanse rechter Frank Easterbrook. Dat zit zo. Natuurlijk geldt de wet ook bij dingen die paarden betreffen (aansprakelijkheid voor een op hol geslagen paard, of conformiteit bij een gekocht paard). En er zijn vast juristen gespecialiseerd in het recht rond paarden. Maar daarmee spreken we nog niet van paardenrecht. Waarom niet? Ik denk dat dat hem zit in de impact, het belang.

Paardenrecht heeft weinig impact op de samenleving, zo weinig dat het daarom evident geen eigen rechtsgebied hoeft te hebben. Terwijl, noem eens een onderwerp, het arbeidsrecht wél een eigen rechtsgebied is. Ontslagen worden, geen bonus krijgen of zelfs maar je vakantieverzoek zomaar geweigerd krijgen: die vraagstukken raken buitengewoon veel mensen en dat kan erg zwaar vallen. Daarom verdient dat deel van het recht wel een eigen rechtsgebied.

Is internetrecht een vorm van paardenrecht? Niet volgens onze eigen internetrechtprof Arno Lodder. Internet verdient zijn eigen rechtsgebied, want internet past in het rijtje voedsel en drinken, een eerste levensbehoefte waar vrijwel niemand meer zonder kan. Dat maakt het belangrijker dan paarden, en fundamenteler dan regels over het slopen van sloten. Nog verder gaat de Amerikaanse jurist Lawrence Lessig. Hij ziet het internet als een fundamentele vernieuwing in de maatschappij, zo groot en zo belangrijk dat ook het recht erdoor verandert.

De software en infrastructuur van internet veranderen onze normen en waarden, en die liggen ten grondslag aan het recht. Daarom is internetrecht meer dan alleen de regeltjes over internet, er gebeurt iets heel fundamenteels waar het recht wat van moet vinden. “[M]ore than law alone enables legal values, and law alone cannot guarantee them.” Daarom verdient internetrecht onze onverdeelde aandacht.

Een fijne training. Heel helder en goede handvatten om toe te passen in de praktijk. – Priscilla Piergoelam – Senior Legal Counsel SAP over ICT-valkuilen bij contractenrecht

Internet is uniek

Volgens mij zit het in een combinatie van beide. Internet – of iets breder, de ICT – is niet alleen (vrijwel) een levensbehoefte, het is ook uniek in dat men heel veel ruimte heeft om zelf de regels te maken. En dan bedoel ik niet alleen EULA’s waarin staat hoe je je moet gedragen. Huisregels heeft ieder café. Nee, het gaat om de achterliggende infrastructuur, de wijze van inrichting van de diensten. Die bepaalt wat je wel en niet mag. De software is het recht: Code is law, zoals Lessig dat ooit formuleerde. En dát is echt uniek.

Daarom zal internetrecht alleen maar gaan groeien de komende tijd, want internet en ICT spelen een zeer belangrijke rol in steeds meer onderwerpen in de maatschappij. Internetdienstverleners krijgen nieuwe plichten (en burgers nieuwe rechten), steeds meer apparaten worden op internet aangesloten, bestaande diensten transformeren naar ICT, maar nieuwe innovaties en ontwikkelingen roepen ook weer nieuwe vragen op waar het recht een antwoord op moet hebben.

Leerzame cursus met praktische insteek. Je krijgt nuttige tips om te gebruiken in de praktijk – Pim Wieland – Steijven & Bonnier Advocaten over Verdiepingscursus privacywetgeving

ICT-jurist worden?

Volg de specialisatieopleiding ICT-jurist van ICTRecht Academy. Deze praktijkgerichte opleiding wordt op twee niveaus gegeven en levert de jurist gespecialiseerde kennis en skills op het gebied van ICT en recht op binnen de civiele contracts- en adviespraktijk.

Het bericht ICTRecht Academy lanceert praktijkgerichte opleiding tot ICT-jurist verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

DUO mag reisgegevens opvragen (tot een bepaalde hoogte)

vr, 02/09/2018 - 08:34

Vorig jaar was het groot in het nieuws: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vroeg reisgegevens van honderden studenten op bij ov-chipkaartbedrijf Translink. Met deze gegevens werd gecontroleerd of studenten niet onterecht een beurs voor uitwonenden ontvingen. Deze beurs is een stuk hoger dan de beurs voor thuiswonende studenten en om die reden wordt er flink mee gefraudeerd. Het is dan ook niet gek dat DUO deze studenten wil opsporen om het te veel betaalde geld terug te krijgen.

Met de reisgegevens kan DUO onderzoeken of een student daadwerkelijk op een andere plek woont, of nog steeds tussen zijn ouderlijk huis en de onderwijsinstelling op en neer reist. Deze gegevens zijn erg nuttig voor DUO en dus kwam het regelmatig voor dat deze gegevens werden opgevraagd. Volgens ov-chipkaartbedrijf Translink diende DUO vijf à tien keer per week een verzoek in voor gegevens, en deze werden zonder protest afgegeven. Bij publicatie van dit nieuws was de grote vraag: mag dit?

Reisgegevens opvragen: inbreuk op privacy?

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat het recht op privacy uitdrukkelijk vermeld. De overheid mag hier alleen inbreuk op maken als dit in de wet staat en er goede redenen voor zijn. Ook moet er sprake zijn van een soort ‘laatste redmiddel’, dat in verhouding staat tot het doel. De overheid mag bijvoorbeeld niet camera’s in je huis plaatsen om erachter te komen of je nog openstaande boetes hebt. Ten eerste zijn camera’s niet het juiste middel om hierachter te komen, en ten tweede gaat cameracontrole in je eigen huis natuurlijk veel te ver.

Dit is een duidelijke inbreuk op je privacyrecht, maar hoe zit het dan met het opvragen van reisgegevens? Als er maar genoeg gegevens zijn, kan er een compleet beeld gemaakt worden van waar een persoon naartoe reist. Ook hier is een duidelijke inbreuk op je privacy, dit gaat namelijk in principe niemand iets aan. Mag DUO dan wel reisgegevens opvragen om fraude op te sporen?

Besluit rechter: DUO mag gegevens studente gebruiken

Op 5 februari heeft de Centrale Raad van Beroep een antwoord op deze vraag gegeven. Een studente had bezwaar aangetekend nadat DUO ook haar reisgegevens had opgevraagd. Zij vond dat DUO haar recht op privacy had geschonden en de reisgegevens daardoor niet in haar fraudeonderzoek mocht gebruiken. De rechter was het niet met haar eens.

Volgens de rechter was er een goede reden voor het opvragen van de gegevens: het economisch welzijn van Nederland. In de wet staat dat toezichthouders (zoals DUO) voor onder andere dit doel gegevens mogen opvragen bij bedrijven. Er was geen ander middel dat DUO had kunnen gebruiken om aan extra bewijsmiddelen te komen. De rechter vond ook niet dat het middel te overdreven was. DUO keek alleen naar een reispatroon, en nam dus niet alle uitstapjes van de studente onder de loep.

Het werd in de uitspraak echter niet duidelijk hoe DUO dit precies voor elkaar kreeg. Dat DUO 18 maanden aan reisgegevens verzamelde – en dus niet alleen de 6 maanden waarin de fraude gepleegd zou zijn – was geen probleem.

Opvragen reisgegevens alleen bij sterk vermoeden fraude

Betekent dit dat DUO constant studenten in de gaten gaat houden? Nee, dat is niet waarschijnlijk. De rechter gaf aan dat de reisgegevens niet een sterk bewijs vormen. Iemand kan natuurlijk gewoon vaak bij zijn of haar ouders op bezoek gaan, zonder dat diegene thuis woont.

Daarnaast zal DUO alleen reisgegevens opvragen als ze een sterk vermoeden van fraude hebben, maar niet genoeg bewijs. Dit vermoeden ontstaat bijvoorbeeld als een student staat ingeschreven op een adres dat een stuk verder van zijn onderwijsinstelling is dan het adres van zijn ouders. Ook als er meerdere mensen op een adres staan ingeschreven is dit voor DUO verdacht. Voordat DUO reisgegevens opvraagt, zullen ze eerst even aanbellen om te kijken of de student echt op het door hem opgegeven adres woont.

Het opvragen van de gegevens is dus echt een laatste redmiddel voor de dienst. Studenten hoeven dus niet bang te zijn om de trein te pakken: zij worden (waarschijnlijk) niet gevolgd.

Dit artikel is geschreven door Cas Mevissen, in samenwerking met Fay Kartner.

Meer weten over privacywetgeving?

ICTRecht Academy verzorgt een basis– en verdiepingscursus privacywetgeving waarmee u gedegen privacykennis opbouwt en uw organisatie kunt adviseren (als bijv. functionaris gegevensbescherming) en voorbereiden op de nieuwe privacywet. Voor deze cursussen is geen juridische voorkennis nodig. Volgt u beide cursussen dan krijgt u het handboek AVG gratis. Heeft u een juridische achtergrond dan vindt u onze privacytrainingen hier.

Het bericht DUO mag reisgegevens opvragen (tot een bepaalde hoogte) verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Wie draagt nu eigenlijk het risico voor (retour)zending van producten?

do, 02/08/2018 - 10:31

Het komt helaas nogal vaak voor. Producten die niet, of beschadigd worden afgeleverd of geretourneerd. In deze gevallen ontstaat de discussie wie er nu eigenlijk voor de levering verantwoordelijk was. De verkoper of de klant? Een standaardantwoord is hier niet op te geven. Er moet gekeken worden naar de aard van partijen die erbij betrokken zijn en of er eventuele contractuele afspraken tussen beiden zijn gemaakt. In deze blogpost bespreken we diverse varianten.

Het risico bij levering

Na het sluiten van een koopovereenkomst moet de verkoper ervoor zorgen dat de koper de goederen uiteindelijk in ontvangst kan nemen. Het risico rust bij de verkoper tot het moment dat dit risico ‘overgaat’ op de koper. Dit moment is bij zakelijke verkoop aan consumenten (B2C) bij dwingend recht geregeld. Voor overige varianten (B2B, C2C, C2B) geldt een niet-dwingende wettelijke regeling. Daar mag dus, bijvoorbeeld in de overeenkomst of algemene (inkoop)voorwaarden, van afgeweken worden. Oók bij C2C-verkoop (onderlinge verkoop bij particulieren).

Het moment van risico-overgang
 1. Risico gaat over op het moment van bezitsverschaffing

De hoofdregel is dat het risico voor de koper is ‘van de aflevering af’ (art. 7:10 BW). Dit betekent doorgaans dat de verkoper het risico draagt tot aan het moment van bezorging, ofwel het moment dat de koper de zaak feitelijk in zijn bezit krijgt.

Het is echter ook mogelijk dat het risico overgaat zonder dat de koper de zaak feitelijk in bezit heeft. Dit komt doordat het hier gaat om het juridische begrip ‘bezit’ (art. 7:9 lid 2 BW), waarvoor niet per definitie nodig is dat de zaak zich ook feitelijk in het bezit van de koper bevindt. Zo gaat het risico bijvoorbeeld ook op de koper over wanneer de verkoper de zaak na het moment van aankoop voor de koper is gaan bewaren (art. 3:110 BW).

Als daarentegen bezorging is overeengekomen pakt dat weer anders uit. Dan zal de fysieke bezorging op de afgesproken plaats het risico doen overgaan. Als er geen specifieke plaats voor bezorging is afgesproken zal de aard van de zaak bepalen waar afgeleverd dient te worden (art. 6:41 BW). Bij een unieke zaak (bijvoorbeeld de originele Mona Lisa) is dat de plaats waar dat schilderij zich bevond toen deze ‘bezorgafspraak zonder bezorgadres’ werd gemaakt. Bij niet-unieke zaken zoals een nieuwe TV kan de verkoper nakomen door de zaak af te leveren op zijn eigen bedrijfsadres. Mocht er geen bedrijfsadres zijn (bijvoorbeeld verkoper=particulier), dan kan de verkoper volstaan met bezorging ergens in zijn eigen woonplaats.

 1. Risico gaat over op klant die niet meewerkt met aflevering

Soms gaat het risico eerder over dan het moment van bezitsverschaffing, namelijk als de koper op een afgesproken moment niet meewerkt aan de aflevering (art. 7:10 lid 2 BW). Wel moet deze niet-nakoming aan de koper kunnen worden toegerekend, oftewel hij moet daartoe in ‘verzuim’ zijn (art. 7:10 lid 2 en 6:58 BW).

Het risico kan bijvoorbeeld overgaan als de koper niet aanwezig is op een expliciet afgesproken levermoment. Voorwaarde voor overgang is dan wel dat de verkoper de betreffende zaken vervolgens markeert als bestemt voor die specifieke koper (art. 7:10 lid 2 BW). Dit kan gedaan worden door een etiket op de verpakking met de naam van de koper erop. Vervolgens moet de koper hiervan op de hoogte worden gebracht. Hierna is de verkoper alleen nog maar verplicht die specifieke zaak te leveren.

Mocht deze zaak vervolgens verloren gaan buiten de schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten om, dan wordt dit niet aan hem toegerekend én blijft de koper tegelijkertijd verplicht de koopprijs te betalen (art 6:64 en 6:65 BW). De verkoper en zijn ondergeschikten hebben hierbij wel een zorgplicht, maar de verkoper zit veilig zolang een redelijke zorg is betracht.

Als de gekochte zaak uniek is (weer: de originele Mona Lisa) hoeft de verkoper de zaak niet te markeren. Bij unieke zaken gaat het risico dus direct over zodra de koper toerekenbaar in verzuim is voor het niet meewerken aan de aflevering. Mocht die unieke zaak vervolgens verloren gaan onder de hoede van de verkoper, dan is de verkoper ook hier niet aansprakelijk voor tenzij hij of zijn ondergeschikten niet gedaan hebben wat redelijkerwijs gevergd kon worden om verlies of beschadiging te voorkomen (art. 6:64 BW).

Mocht de verkoper ook dit risico niet willen lopen, dan kan hij ervoor kiezen de zaak in bewaring te stellen. Dan zal de zaak overhandigd moeten worden aan een professionele derde partij die daar kort gezegd zijn beroep van maakt (art. 6:67 BW). Deze ‘bewaarder’ mag de zaak vervolgens alleen aan de koper afgeven nadat de koper de kosten voor de opslag heeft vergoed (art. 6:70 BW).

 1. Risico gaat bij consumentenkoop over op consument na inontvangstneming (alleen wanneer bezorging is afgesproken!)

In de Europese consumentenrichtlijn is bepaald dat wanneer de zaak bij de consumentkoper wordt bezorgd het risico pas overgaat op het moment dat de consument, of een door hem aangewezen derde, de zaak fysiek in ontvangst heeft genomen (opgenomen in art. 7:11 lid 1 BW). De ‘aangewezen derde’ is bijvoorbeeld de buurman die je in het bestelproces expliciet hebt aangewezen als ontvanger.

De vervoerder die de consument selecteert in het bestelproces mag niet gezien worden als ‘aangewezen derde’. Mocht een consument zelf een vervoerder aandragen die niet door de verkoper zelf wordt aangeboden, dan zal het risico overgaan zodra het pakket aan die vervoerder wordt overhandigd (art. 7:11 lid 2 BW).

Het feit dat het risico normaal gesproken pas bij inontvangstneming overgaat, betekent niet dat de consument hiermee altijd veilig zit. De consument is namelijk de partij die moet bewijzen dat eventuele schade ontstaan is tijdens transport. En dat is nogal lastig. In de praktijk zal natuurlijk meestal in goed overleg tot een oplossing worden gekomen.

Soms komt het ook voor dat bij consumentenkoop geen bezorging wordt overeengekomen, bijvoorbeeld omdat een consument heeft aangegeven het product zelf op te halen. In dat geval gaat het risico over conform de hoofdregel uit artikel 7:10 BW (punt 1 en 2 hierboven). Praktisch betekent dit dat de consument per direct het risico draagt voor beschadiging of verlies, ondanks dat de zaak zich nog in het magazijn van de verkoper bevindt. Wel is de verkoper aansprakelijk voor verlies of beschadiging voor zover dit aan hem toe te rekenen is. Denk aan grove nalatigheid of niet nakomen van afspraken over de wijze waarop de verkoper de zaak zou bewaren.

 1. Risico-overgang bij onderlinge particuliere verkoop (C2C)

Omdat hier geen sprake is van consumentenkoop (de verkoper is immers geen zakelijke partij), moeten we wederom terugvallen op de hoofdregel uit artikel 7:10 BW. Dit betekent dat het risico overgaat op het moment van ‘aflevering’. Indien bezorging is afgesproken, zal het risico overgaan zodra de zaak op die plaats wordt afgeleverd. Is bezorging, maar geen specifieke plaats afgesproken, dan bepaalt het type zaak op welke plaats de verkoper de zaak moet afleveren (zie punt 1 hierboven).

 1. Risico gaat over zoals contractueel is bepaald

Wanneer er geen sprake is van consumentenkoop (B2C) dan is er veel meer ruimte om de risico-overgang contractueel te bepalen. Dat kan dus alleen bij C2B, B2B en C2C-transacties. In de algemene leveringsvoorwaarden kan bijvoorbeeld bepaald worden dat het transport voor rekening en risico van de koper geschiedt.

Bij internationaal transport van goederen kan gekozen worden uit nog meer smaken. De International Commercial Terms (Incoterms) spelen bij het contracteren met betrekking tot internationaal goederentransport een belangrijke rol. De Incoterms bevatten een aantal verschillende leveringscondities. Het gekozen type ‘Incoterm’ bepaalt vervolgens de rechten en plichten van partijen onderling. Een voorbeeld is de ‘ExWorks’-conditie, waarbij de koper onder meer het volledige risico van transport draagt.

Het risico voor de retourzending bij consumentenkoop

Iets dat steeds vaker voorkomt, is het terugsturen van pakketjes, bijvoorbeeld omdat het product niet naar wens is (kleding past niet, of wat voor reden dan ook). Grote partijen maken met gestroomlijnde retourprocedures goed gebruik van het wettelijke herroepingsrecht dat bij online-aankopen aan iedere consument toekomt.

Zoals hierboven is benoemd, geschiedt bij consumentenkoop de levering tot aan het moment van feitelijke aflevering geheel voor het risico van de ondernemer. Dit is fijn voor de consument, maar betekent dus wel dat het risico voor retourzending voor rekening van de consument komt. Soms kan het dus zeker verstandig zijn om pakketten aangetekend en verzekerd te retourneren als consument.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante e-commerce regelgeving?

Webwinkels en e-commercepartijen hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten met onze generatoren op JuriDox

Het bericht Wie draagt nu eigenlijk het risico voor (retour)zending van producten? verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Mogelijkheden om online producten of diensten aan te bieden

vr, 02/02/2018 - 10:26

Er zijn tal van manieren om producten of diensten online aan te bieden. Aan de voorkant, op de website ziet dit er grotendeels hetzelfde uit: de website bevat een overzicht van de beschikbare producten. De totstandkoming van de overeenkomst of de werkwijze achter de schermen kan echter flink verschillen. Zo is het mogelijk om zelf producten uit eigen voorraad te verkopen, om zelf producten uit andermans voorraad te verkopen of om door te verwijzen naar (naar de website van) andere verkopers. Elke vorm van aanbieden heeft zijn eigen verdienmodel en bijbehorende voor- en nadelen. Wat zijn de verschillende mogelijkheden en wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Eigen webshop

De meest voor de hand liggende optie voor het online aanbieden van producten of diensten is het leveren vanuit een eigen webshop. Dit is met name geschikt voor ondernemers die producten zelf op voorraad hebben of diensten uit eigen naam willen leveren.

✔ Hoogte verkoopprijs en dus marge zelf bepalen.
✔ Zelf overeenkomst met de klant.
✔ Verantwoordelijk voor de levering.
✔ Verantwoordelijk voor retour en garantie.
✔ Aansprakelijk voor de producten en dienstverlening.

Shop-in-shop / dropshipping

Er zijn ook ondernemers die wel zelf producten willen verkopen, maar geen eigen voorraad willen hebben. In dat geval is dropshipping een interessante mogelijkheid. Op het moment dat de klant de bestelling plaatst, zet u die bestelling door naar de leverancier en koopt u deze producten of diensten als het ware in. De leverancier zal het product direct naar de klant versturen. Net als bij een eigen webshop bent u bij dropshipping zelf de partij die een overeenkomst sluit met de klant. U bent eigenlijk een reseller.

✔ Geen voorraad.*
✔ Niet verantwoordelijk voor de levering.
✔ Minder ruimte om uw marge te bepalen.
✔ Sterke afhankelijkheid van leverancier.
✔ Zelf overeenkomst met de klant.
✔ Verantwoordelijk voor retour en garantie.*
✔ Aansprakelijk voor de producten of dienstverlening.*

*Bij dropshipping is het essentieel om goede afspraken te maken met de leverancier. U bent immers sterk afhankelijk van hem, denk aan de informatie over de producten en de levering naar de klant. Hoewel u tegenover de klant verantwoordelijk bent, kunt u achter de schermen wel veel regelen met de leverancier. Om te voorkomen dat u alsnog met voorraad komt te zitten kunt u bijvoorbeeld afspreken dat de leverancier verantwoordelijk is voor de afhandeling van retourzendingen en garantieclaims.

Shop-in-shop / bemiddelingsplatform

Wilt u als ondernemer enkel een platform bieden waarop andere verkopers hun eigen producten of diensten kunnen aanbieden? Vaak hebben deze platformen op de website een eigen checkout. In sommige gevallen gaat ook de betaling via het platform, maar dat is niet noodzakelijk. Over elke overeenkomst die via het platform wordt gesloten, kunt u een commissie rekenen (bijvoorbeeld een percentage van het aankoopbedrag).

Doorgaans is de winst hier lager dan wanneer u via eigen webshop zelf verkoopt. Voordeel is uiteraard wel dat u als bemiddelaar een veel kleiner risico heeft. De klant gaat immers de overeenkomst aan met de verkoper. Hij zal dan verantwoordelijk zijn voor de aangeboden producten. Hiervoor is het wel essentieel dat het voor de klant voldoende duidelijk is dat hij de overeenkomst niet aangaat met het platform, maar met die verkoper. Meer hierover leest op onze pagina over de agentuurovereenkomst.

✔ Doorgaans lagere vergoeding.
✔ Geen voorraad.*
✔ Niet verantwoordelijk voor de levering.
✔ Geen overeenkomst met de klant.
✔ Verantwoordelijk voor retour en garantie.*
✔ Niet aansprakelijk voor de producten of dienstverlening.

*Houdt er rekening mee dat de informatieverplichtingen ook voor bemiddelingsplatformen gelden. Dat betekent enerzijds dat de ACM ook een bemiddelingsplatform een boete kan opleggen voor niet of onjuist informeren. Anderzijds kan een klant een bemiddelingsplatform ook aanspreken voor nakoming van deze verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met zijn herroepingsrecht. Ook hier is het dus belangrijk om goede afspraken te maken met de verkopers.

Doorlinken / vergelijkingswebsite / affiliate

Wilt u echt zo min mogelijk verplichtingen en risico’s? In dat geval is het ook mogelijk om enkel informatie over producten van bepaalde verkopers te vermelden op een platform. Denk bijvoorbeeld aan een vergelijkingswebsite. Klikt de klant op een product om deze te kopen, dan wordt hij doorgelinkt naar de website van de verkoper.

Doorgaans ontvangt u ook hier een commissie als de bezoeker daadwerkelijk wat bij de verkoper koopt. Dit kan worden bijgehouden via cookies. De commissie is in de meeste gevallen lager dan bij bemiddeling. Maar de eerder genoemde informatieverplichtingen, die ook voor bemiddelaars gelden, gelden hier in principe niet. Dit model heet ook wel affiliate.

✔ Nog lagere vergoeding.
✔ Geen voorraad.
✔ Niet verantwoordelijk voor de levering.
✔ Geen overeenkomst met de klant.
✔ Niet aansprakelijk voor de producten of dienstverlening.
✔ Geen informatieplichten.
✔ Niet verantwoordelijk voor retour of garantie.

Uiteraard zijn dit niet alle mogelijkheden om producten of diensten online aan te bieden. Maar overweegt u om online producten of diensten aan te bieden, laat u dan goed adviseren over de wijze waarop u dit in uw geval het beste kunt doen. Dit is essentieel om uw bedrijfsvoering goed in te richten. De verantwoordelijkheden en bijbehorende risico’s lopen namelijk sterk uiteen. Zodra duidelijk is voor welke constructie u kiest en hoe de producten of diensten op de website(s) worden aangeboden, kunt u dit ook juridisch vastleggen. Het maken van duidelijke afspraken met leveranciers en klanten is heel belangrijk voor het behouden van de gewenste constructie.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante e-commerce regelgeving?

Webwinkels en e-commercepartijen hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten met onze generatoren op JuriDox

Het bericht Mogelijkheden om online producten of diensten aan te bieden verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Legal ICT opent kantoor in Brussel

do, 02/01/2018 - 11:22

Legal ICT, het internationale label van ICTRecht, vestigt zich per 1 februari in Brussel. Sinds 2010 bedient Legal ICT, nu onder leiding van Matthijs van Bergen, nationale en internationale klanten met juridisch advies. Acht jaar later is het tijd voor een eigen kantoor in het centrum van Brussel, in het hart van de Europese wetgeving.

“Onze klanten krijgen meer en meer te maken met Europese wetgeving. Om deze reden is Brussel natuurlijk dé plek voor een nieuw kantoor voor Legal ICT. Hier worden beslissingen genomen en wetten opgesteld die door Europese lidstaten en onze klanten nageleefd moeten worden”, aldus Matthijs van Bergen.

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei in werking treedt, is een voorbeeld van de toenemende impact van wetgeving vanuit Europa. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. De bedoeling hiervan is om in de hele EU een gelijk en hoogstaand niveau van bescherming van persoonsgegevens vast te stellen. Alleen op bepaalde specifieke onderdelen mogen lidstaten nog afwijken van de verordening of deze verder invullen door eigen wetgeving.

Legal ICT helpt bedrijven te voldoen aan Europese wetgeving die van toepassing is op internet en ICT, en geeft advies aan internationaal opererende organisaties hoe om te gaan met afwijkende wetgeving per land. Vanuit Brussel houdt Legal ICT de Europese ontwikkelingen op het gebied van ICT en internet nauwlettend in de gaten. Hierdoor kunnen zij organisaties hulp bieden bij actuele, internationale vraagstukken, zoals de kwestie rondom de gevolgen van de Brexit op data-uitwisseling en handel met het Verenigd Koninkrijk.

Brussel: digitale hoofdstad van België én Europa

Daarnaast is Brussel op digitaal gebied volop in ontwikkeling. Vorig jaar sprak de Belgische Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets uit dat zij “Brussel op de kaart wil zetten als digitale hoofdstad van België én van Europa”. Op het moment zijn volgens Minister van Werk & Economie Didier Gosuin in Brussel al meer dan tweeduizend ondernemingen actief in de informatie- en communicatietechnologie. Dit is al goed voor bijna acht procent van het totaal bbp van België. Afgelopen jaar zijn verschillende initiatieven opgezet om de digitalisering van Brussel nog verder te laten groeien.

Mede hierdoor is Brussel dé locatie voor de opening van een gloednieuw kantoor voor Legal ICT. Vanuit het nieuwe kantoor adviseert het team over Europese en nationale wetgeving rondom ICT en internet. Heeft u juridische vragen over privacy, (online) ondernemen en clouddiensten? Neem dan contact op met Legal ICT.

Team Legal ICT

 

Contactgegevens Legal ICT

Adres: Avenue Louise 65, 1000 Brussels

E-mail: info@legalict.com

Het bericht Legal ICT opent kantoor in Brussel verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Hoe zit het met de aanzegverplichting?

wo, 01/31/2018 - 11:28

Vergeten de werknemer te informeren dat zijn arbeidscontract van rechtswege eindigt of dat deze wordt verlengd? Dan moet je de werkgever daarvoor een vergoeding betalen. Ja, ook als hij voor je mag blijven werken. De werkgever die een arbeidscontract voor bepaalde tijd wil laten eindigen of verlengen, heeft namelijk een aanzegplicht. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan heeft de werknemer recht op een zogenoemde aanzegvergoeding.

Aanzegplicht

De aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert over het al dan niet van rechtswege laten eindigen van het arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dit moet de werkgever tijdig doen. Tijdig is uiterlijk één maand voor de einddatum van het arbeidscontract.

De aanzegverplichting geldt niet als de einddatum niet is gezet op een kalenderdatum (denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project), of als het arbeidscontract korter duurt dan 6 maanden.

Schriftelijkheidsvereiste

De wet zegt dat de aanzegverplichting schriftelijk moet gebeuren. Dit is het schriftelijkheidsvereiste. Onder schriftelijk wordt natuurlijk een brief verstaan, maar ook een e-mail kan voldoende zijn, mits de werkgever daarvan kan bewijzen dat de werknemer deze e-mail ontvangen heeft. In principe geldt dat de werkgever niet aan zijn verplichting voldoet, als hij mondeling aangeeft dat hij het arbeidscontract voor bepaalde tijd niet verlengt.

In een uitspraak in 2017 is hier een nuance op gemaakt. Als uit schriftelijke uitingen, in dit geval via Whatsapp, van de werknemer voldoende blijkt dat hij of zij tijdig op de hoogte was van het eindigen van de overeenkomst, zorgt het schriftelijkheidsvereiste er niet voor dat de werknemer toch recht heeft op een aanzegvergoeding.

Het doel van het schriftelijkheidsvereiste is namelijk dat:

 • De werknemer voldoende tijd heeft om nieuw werk te zoeken; en
 • De werknemer voldoende maatregelen kan treffen om het inkomensverlies op te vangen.

Het is belangrijk dat de werkgever er tijdig voor zorgt dat de werknemer die mogelijkheden heeft.

Aanzegvergoeding

De hoogte van de vergoeding is de hoogte van het loon van één maand. De aanzegvergoeding moet aan de werknemer worden betaald, als de werkgever zijn verplichting tot aanzeggen niet heeft nageleefd. Als de werkgever wel zijn verplichting heeft nageleefd, maar te laat was, dan moet de aanzegvergoeding naar rato worden betaald.

Voortzetting arbeidsovereenkomst

Is de aanzegverplichting in het geheel niet nageleefd, dan geldt naast de aanzegvergoeding dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt geacht te zijn voortgezet, als de werknemer en de werkgever deze feitelijk (en zonder tegenspraak) voortzetten. Dit is bijvoorbeeld het geval als werknemer na het einde van het contract gewoon nog komt opdagen en gaat werken en de werkgever hier niets tegenin brengt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde tijd, met een maximum van één jaar.

Aanzegbrief

Zorg ervoor dat de werknemer tijdig wordt geïnformeerd over het beëindigen of juist het verlengen van een contract voor bepaalde tijd. Stuur hiervoor, het liefst aangetekend, een aanzegbrief naar het thuisadres van de werknemer, of stuur een e-mail met ontvangstbevestiging naar het privé e-mailadres van de werknemer. Het is mogelijk om de brief in persoon te overhandigen en de werknemer te vragen om te tekenen voor ontvangst. Zorg er dan voor dat de datum en plaats van ondertekening worden genoteerd.

> Meer lezen over ICT & Arbeidsrecht

Aanzegbrief arbeidsovereenkomst nodig?

Met onze generator op JuriDox heeft u binnen enkele minuten al een juridisch correcte aanzegbrief voor € 15,00 ex. btw.

> Maak nu uw aanzegbrief

Het bericht Hoe zit het met de aanzegverplichting? verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Biedt nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen wel écht bescherming?

ma, 01/29/2018 - 06:00

Naar verwachting treedt medio dit jaar de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Het voorstel voor de wet ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en strekt tot implementatie van een Europese richtlijn (2016/943/EU). In de ICT (waar informatie en knowhow een belangrijke asset zijn), lijkt de wet een stap voorwaarts. Echter biedt het voorstel voor bedrijven weinig mogelijkheden om te bewijzen dat er daadwerkelijk een bedrijfsgeheim geschonden is.

Bescherming van bedrijfsgeheimen op dit moment

Op dit moment is er géén Nederlandse wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wel zijn er in het Unieverdrag van Parijs en in de Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (ook wel bekend als de “TRIPs-overeenkomst”) een aantal uitgangspunten neergelegd. Zo wordt in artikel 39 van de TRIPs-overeenkomst vermeld:

Bij het waarborgen van doeltreffende bescherming tegen oneerlijke concurrentie zoals bepaald in artikel 10bis van het Verdrag van Parijs (1967), beschermen de Leden niet openbaar gemaakte informatie overeenkomstig het tweede lid en aan overheden of overheidsinstanties verstrekte gegevens overeenkomstig het derde lid.

In lid 2 en 3 van hetzelfde artikel wordt verder uitgewerkt wanneer en op welke manier de “niet openbaar gemaakte informatie” precies beschermd moet worden. In Nederland is de bepaling (net als in veel andere Europese lidstaten) echter niet uitgewerkt in nationale wetgeving.

Hoewel er geen duidelijke wettelijke regels zijn, kunnen bedrijven contractueel met elkaar afspreken dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Afspraken hierover worden veelal neergelegd in een geheimhoudingsovereenkomst (of in het Engels een “Non Disclosure Agreement”). Het niet-nakomen van een dergelijke overeenkomst levert wanprestatie op, met als gevolg dat er een schadevergoeding kan worden gevorderd. Vaak wordt in een geheimhoudingsovereenkomst een boetebeding opgenomen, zodat er niet gediscussieerd hoeft te worden over de omvang van de schade ingeval van contractbreuk. De boete komt dan in plaats van de vergoeding van daadwerkelijke schade.

Als er contractueel geen afspraken zijn gemaakt, dan kan het gebruik van bedrijfsgeheimen soms ook onrechtmatig zijn. De rechtspraak hierover gaat echter alle kanten op en er is niet één duidelijke lijn te ontdekken. Met de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen moet daar verbetering in komen.

Moet ik die NDA tekenen?

Wilt u een Engelse NDA laten controleren op vreemde zaken? Arnoud Engelfriet heeft in samenwerking met zusterbedrijf JuriBlox een robotjurist gemaakt die geheel automatisch en gratis uw document controleert.

> Probeer nu NDA Lynn

 

Beschermingsbereik Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Het voorstel voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Volgens de Europese richtlijn, waarop het voorstel is gebaseerd, heeft de wetgever nog tot juni van dit jaar om het wetgevingsproces helemaal af te ronden. Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen komt er een wettelijk kader voor de bescherming van “niet-openbaargemaakte knowhow en bedrijfsinformatie”. Daarvan is sprake, wanneer:

 1. De informatie geheim is. Dat wil zeggen: de informatie is niet algemeen toegankelijk of algemeen bekend voor degenen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie.
 2. De informatie handelswaarde bezit. Dat wil zeggen: de informatie moet (potentieel) een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen vanwege het feit dat deze geheim is.
 3. Beschermingsmaatregelen zijn genomen. Dat wil zeggen: de houder moet redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Dat kan via organisatorische, technische of contractuele maatregelen.
Optreden tegen een schending van een bedrijfsgeheim

Op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Ook het gebruiken van bedrijfsgeheimen die “inbreuk maken op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim” valt hieronder. Bij schending van een geheimhoudingsovereenkomst kan dus ook op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen worden teruggevallen.

Wanneer een bedrijfsgeheim wordt geschonden, kan de houder op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen verschillende vorderingen instellen. Zo kan er een verbod op het gebruik van de bedrijfsgeheimen worden gevorderd, dan wel een verbod om met het bedrijfsgeheim producten te maken of op de markt te brengen. Verder kan bijvoorbeeld het terugroepen of het vernietigen van de reeds vervaardigde producten worden gevorderd.

Hoe bewijs je schending van een bedrijfsgeheim?

Om de hierboven beschreven vorderingen te laten slagen, zal de houder wel moeten aantonen dat er sprake is van een schending van een bedrijfsgeheim. En met het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, zal dat nog niet meevallen. De nieuwe wet beschermt geheime informatie als zodanig en niet het product waarvoor de informatie wordt gebruikt. Aan de buitenkant is het meestal niet zichtbaar of bij het maken van dat product de bedrijfsgeheimen van een ander zijn gebruikt. Ga er als houder van een bedrijfsgeheim dus maar aanstaan om dat voor een rechter te bewijzen.

Het lijkt een gemiste kans dat de houder van een bedrijfsgeheim in het wetsvoorstel niet de mogelijkheid krijgt om beslag te leggen op bewijsmiddelen bij de vermeende inbreukmaker. Hier is vanuit de Europese Unie wel ruimte voor gelaten en deze ruimte wordt in andere lidstaten ook gebruikt. Op het eerste oog lijkt de wet een stap in de goede richting, maar het is nog maar de vraag of het in de praktijk écht toegevoegde waarde heeft.

Heb ik straks nog een geheimhoudingsovereenkomst nodig?

Ook na de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen blijft het verstandig om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten.

Ten eerste kan er (zoals hiervoor beschreven) alleen een beroep worden gedaan op de nieuwe wet als er beschermingsmaatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Dat kan in de vorm van organisatorische maatregelen, maar óók in de vorm van contractuele maatregelen. Door het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst kun je je dus sneller op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen beroepen. Bijkomend voordeel is dat in de geheimhoudingsovereenkomst aanvullende waarborgen kunnen worden vastgelegd over onderwerpen die niet (goed genoeg) zijn geregeld in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Heeft u nog geen geheimhoudingsovereenkomst, dan stelt u deze binnen 10 minuten eenvoudig zelf op met onze generator op JuriDox.

Het bericht Biedt nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen wel écht bescherming? verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

De AVG en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders: geen dikke vriendjes

di, 01/23/2018 - 08:15

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders is 1 januari in werking getreden. Dit was later dan gepland, omdat er nog te veel Kamervragen liepen. De Kamervragen gaven geen aanleiding tot wijziging van het Besluit, maar is het Besluit wel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Nieuwe privacywet voor Europa

Op 25 mei 2018 treedt de AVG – de nieuwe, strenge privacywet voor heel Europa – in werking. In deze wet is onder andere geregeld dat organisaties in een privacyverklaring moeten opnemen wat zij doen met persoonsgegevens en dat datalekken intern moeten worden gedocumenteerd.

Verdeling van verantwoordelijkheden voor beveiliging persoonsgegevens

In de AVG is tevens opgenomen dat passende maatregelen genomen moeten worden voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Nieuw is dat onder de AVG dit de verantwoordelijkheid van zowel de verantwoordelijke, als van de verwerker is. De huidige Nederlandse wetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ‘Wbp’) verplicht alleen de verantwoordelijke om deze maatregelen te nemen.

Het is dan ook opmerkelijk dat in het Besluit is opgenomen dat alleen de verantwoordelijke moet zorgen voor beveiligingsmaatregelen voor de logging van het systeem. In de toelichting op het Besluit lijkt de komst van de AVG in dit kader te zijn vergeten. Zo staat er: “Artikel 13 Wbp verplicht de verantwoordelijke om passende en technische maatregelen ten uitvoer te leggen (…)”. Dit is dus niet in overeenstemming met de verplichting uit de AVG.

Meldplicht verwerking persoonsgegevens wordt registerplicht

De Wbp kent een meldplicht voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat houdt in dat wanneer een partij persoonsgegevens verwerkt, zij dit moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel hiervan is het bevorderen van de transparantie van de gegevenswerking. Met de komst van de AVG komt deze meldplicht te vervallen. In plaats daarvan komt een registerplicht. De verantwoordelijke moet een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Het Besluit is niet in lijn met deze nieuwe wetgeving. De beheerder van een elektronisch uitwisselingssysteem moet volgens het Besluit namelijk nog wel melding doen van de verwerking, en moet daarbij een audit-rapport overleggen.

Praktisch betekent dat, dat een beheerder van een elektronisch uitwisselsysteem op grond van het Besluit vanaf 1 januari een melding moet doen mèt een auditrapport. Heeft die beheerder nog geen audit (onderzoek) laten uitvoeren, dan moet hij dat nu snel laten uitvoeren. Het uitvoeren van zo’n onderzoek kan in de praktijk zo een paar maanden tot een jaar duren.

Aanstellen Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Op grond van de AVG moet je een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen, wanneer je op grote schaal gevoelige persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) verwerkt. Deze plicht geldt – uiteraard – pas vanaf de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018. In het Besluit is besloten de plicht even een heel eind naar voren te trekken: namelijk per 1 januari 2018. Zorgaanbieders moeten dus vier maanden eerder een FG aanstellen dan op basis van de AVG zou moeten. Voor (kleine) organisaties is het naar alle waarschijnlijkheid onhaalbaar om dat op zo’n korte termijn te realiseren.

Handhaving Besluit

Met de inwerkingtreding van de AVG, zal de Wbp worden ingetrokken. Het Besluit is gebaseerd op de Wbp. Dat betekent niet dat met de inwerkingtreding van de AVG, ook het Besluit zal komen te vervallen. De AVG voorziet erin dat het Besluit gehandhaafd kan worden. Verwijzingen naar ingetrokken wetgeving worden onder de AVG namelijk gezien als verwijzingen naar de AVG.

Training ICT en gezondheidsrecht

Wilt u meer weten over beveiliging en privacy van gegevens in de zorg? Hoe er volgens nieuwe wetgeving gewerkt moet worden in de cloud? En hoe persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden?

> Kom naar de training ICT & Gezondheidsrecht

 

Het bericht De AVG en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders: geen dikke vriendjes verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Webshops mogen straks geen betaaltoeslagen meer doorberekenen aan consumenten

ma, 01/22/2018 - 06:00

Afgelopen dagen is er veel aandacht besteed aan het verbod op doorberekenen van betaaltoeslagen. Dit verbod treedt binnenkort in Nederland in werking en roept de nodige vragen op. Wat houdt dit verbod precies in en wat is nog wel toegestaan?

Het toeslagenverbod is nog niet van kracht

Het toeslagenverbod vloeit voort uit Europese regelgeving, ook wel bekend als de PSD2-richtlijn. De richtlijn had al op 13 januari 2018 in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd moeten zijn. Deze deadline is niet gehaald. Dit betekent dat het op dit moment in Nederland nog niet verboden is om betaaltoeslagen door te berekenen aan klanten.

Het neemt natuurlijk niet weg dat het verstandig is om nu alvast rekening te houden met de toekomstige veranderingen. De verwachting is dat het verbod ergens in het voorjaar van 2018 van kracht zal worden.

Wat wordt er precies verboden?

In de richtlijn staat dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat begunstigden (de ondernemer die de betaling ontvangt) geen toeslagen meer mogen vragen voor het gebruik van enkele specifieke betaalinstrumenten. Daarbij moet het gaan om betaaltransacties met een credit- of debitkaart, tussen een ondernemer en een consument. Daarnaast moet zowel de bank van de ondernemer als de bank van de consument in de EU gevestigd zijn. Dit wordt ook wel een vier-partijen-schema genoemd (ondernemer, consument en twee banken). Voor andere betaalschema’s mogen nog wel toeslagen worden doorberekend. Denk bijvoorbeeld aan American Express of Diners Club, welke gebaseerd zijn op een drie-partijen-schema of een betaalvariant als Afterpay.

Het verbod komt erop neer dat ondernemers, zowel online als offline geen vergoeding meer mogen vragen aan Europese consumenten voor het gebruik van credit- of debitkaarten. Is de consument en zijn bank gevestigd buiten de EU, of is de klant een zakelijke partij? Dan mogen er straks gewoon nog toeslagen doorberekend worden aan de consument.

Let wel op: consumentenregelgeving vereist al langer dat alleen de daadwerkelijke kosten doorberekend mogen worden. Als ondernemer doe je er dus altijd verstandig aan om na te gaan of de hoogte van de toeslag wel gerechtvaardigd kan worden.

Alleen een verbod op creditcardtoeslagen?

In de meeste nieuwsberichten wordt vooral aandacht besteed aan het rekenen van toeslagen voor het gebruik van credit- en debitcards. Het is echter zo dat elke lidstaat afzonderlijk de mogelijkheid heeft om het verbod breder te trekken. Hoewel de Nederlandse wetgever hier niet voor heeft gekozen, kan dit in andere lidstaten anders zijn. Webshops die over de grens opereren moeten gaan inventariseren in welke gevallen en bij welke betaalmethoden wel of juist geen toeslagen in rekening mogen worden gebracht. Het zou namelijk kunnen dat in een andere lidstaat in het geheel geen betaaltoeslagen meer zijn toegestaan.

Gevolgen van het verbod

Een voor de hand liggend gevolg van het verbod is dat het aantal creditcardbetalingen zal toenemen. Deze stijging zal de winst van ondernemers sterk kunnen drukken omdat zij de kosten niet meer mogen doorberekenen. Om winstverlies te compenseren kan de betaaltoeslag worden verwerkt in de prijzen van producten en diensten. Ook is het mogelijk dat ondernemers besluiten bepaalde dure betaalmethoden niet meer aan te bieden.

Het is niet aannemelijk dat partijen als VISA en Mastercard de kosten die zij rekenen aan de ondernemers direct zullen verlagen. Wel is het zo dat door deze stijging ondernemingen een sterkere onderhandelingspositie verkrijgen tegenover deze aanbieders. Het wordt dan een kwestie van dreigen met ‘verlaag de prijzen anders kiezen wij voor de goedkopere innovatieve betaaldiensten’.

De rol van de Payment Service Provider

Webshops maken veelal gebruik van een Payment Service Provider (PSP). De vraag is nu welke rol voor deze PSPs is weggelegd in het licht van deze nieuwe regelgeving. Uiteraard is het goed informeren van klanten over deze gewijzigde regelgeving op zijn plaats.

Daarnaast zou het mooi zijn als PSP’s technische oplossingen gaan aanbieden waarmee ondernemers kunnen controleren of zij wel of geen toeslagen mogen doorberekenen voor een bepaalde betaalmethode in een bepaald land. In deze technologie kan dan bijvoorbeeld worden verwerkt dat er wel kosten worden doorberekend als tijdens het bestelproces blijkt dat de klant niet uit EU komt, of als het een zakelijke klant betreft. Payment Service Provider Adyen lijkt een dergelijke technische oplossing inmiddels aan te bieden.

Hoe verder?

Betaaltoeslagen voor credit- en debitcardbetalingen mogen zeer binnenkort dus niet meer aan de consument worden doorberekend. Ondernemers doen er dus verstandig aan nu alvast te inventariseren welke aanpassingen noodzakelijk zijn, in het bestelproces – maar ook op de informatieve pagina’s.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Internetkassa.

 

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten met onze generatoren op JuriDox

Het bericht Webshops mogen straks geen betaaltoeslagen meer doorberekenen aan consumenten verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders van kracht!

di, 01/16/2018 - 07:47

Per 1 juli 2017 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens deels in werking getreden. Aanvankelijk was het idee om tegelijkertijd het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders van kracht te laten zijn. De toepassing van dit Besluit werd echter uitgesteld, omdat er nog te veel Kamervragen liepen. Kennelijk zijn de Kamervragen inmiddels beantwoord en opgelost, want het Besluit is afgelopen 28 november in de Staatscourant gepubliceerd en is vanaf 1 januari 2018 van kracht. Wat hebben de Kamervragen betekend voor het definitieve Besluit?

Vragen over samenhang tussen het Besluit en andere wetgeving

Het Besluit geeft nadere invulling aan de beveiligingseisen waaraan elektronische uitwisselingssystemen en zorginformatiesystemen moeten voldoen. De leden van de PvdA- en SP-fracties hebben naar aanleiding van het ontwerp van het Besluit verschillende vragen gesteld. Zo vroegen de leden van de PvdA-fractie zich af hoe het zat met het afleggen van verantwoording over het verbeteren van de informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Aan wie moet de zorgaanbieder bijvoorbeeld verantwoording afleggen en hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?

Ook hadden de fracties vragen over de samenhang tussen het Besluit en andere (aankomende) wetgeving. De fracties verwezen hierbij naar de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waarin een vergaande hackingsbevoegdheid wordt gecreëerd. Moeten medische gegevens niet expliciet worden uitgezonderd van de mogelijkheid tot hacken en waarom wordt er, in het kader van beveiliging, niet gekozen voor ‘privacy enhancing technology’?

Duidelijkheid over wat en wanneer gehackt mag worden

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen uitgebreid beantwoord. Het toezichthoudend orgaan is volgens de minister, zoals ook uit de wet volgt, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP zal daarnaast samenwerken met de Inspectie Gezondheidszorg. De aankomende wetgeving geeft volgens de minister een helder, wettelijk kader voor de beantwoording van de vraag wanneer en wat er gehackt mag worden.

Ook de kritische noten over de netwerkbeveiliging weet de minister van tafel te vegen. De minister wijst er terecht op dat het treffen van beveiligingsmaatregelen en het inzetten van privacy enhancing technology prima naast elkaar kunnen bestaan.

De minister weet zich naar mijn mening goed door de Kamervragen heen te slaan en ziet zich daarom – terecht – niet genoodzaakt om het Besluit naar aanleiding van de vragen te wijzigen. Het Besluit is dan ook onveranderd in werking getreden. In onze eerder gepubliceerde blogreeks over gegevensbescherming in de zorg leest u meer over de impact van deze nieuwe regelgeving.

Ondanks dat de Kamervragen geen aanleiding geven tot wijziging van het Besluit, schort het Besluit inhoudelijk aan alle kanten. Hierover meer in deel 2 van deze blogreeks.

Training ICT en gezondheidsrecht

Wilt u meer weten over beveiliging en privacy van gegevens in de zorg? Hoe er volgens nieuwe wetgeving gewerkt moet worden in de cloud? En hoe persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden?

> Kom naar de training ICT & Gezondheidsrecht

Het bericht Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders van kracht! verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Coinrecht #13 – Witwassen en terrorisme

vr, 01/12/2018 - 13:41

Veel van de kritiek op cryptogeld heeft betrekking op de mogelijkheden voor criminele activiteiten zoals witwassen, drugsverkoop en het financieren van terrorisme. De regelgevers van de wereld staan niet stil en lijken het komende jaar stappen te gaan zetten om, voor zover mogelijk, betere controle te krijgen over deze nieuwe technologie. Zo wordt er momenteel op Europees niveau gewerkt aan de aanpassing van een aantal richtlijnen die gevolgen gaan hebben voor cryptowisselkantoren (exchanges) en portemonnee-aanbieders (custodial wallet providers). In deze blogpost kijken we naar de gedachten achter deze anti-witwasregels en de voornaamste gevolgen voor wie onderneemt in deze sferen.

Witwassen en terrorisme

Witwassen: het uitvoeren van transacties binnen het financiële stelsel om de herkomst van illegaal verkregen geldsommen te verbergen.

Natuurlijk wil iedereen graag leven in een wereld zonder criminaliteit, waarin misdaad niet loont en iedereen netjes zijn belasting betaalt. Toch zijn deze aspecten onlosmakelijk verbonden met de samenleving. Deze kant van de mens heeft altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Toch belet dit overheden niet om toch het maximale te doen om deze utopie na te streven. Met de afname van het gebruik van contant geld en de digitalisering van financiële diensten, ontstaat in toenemende mate een netwerk van transacties waar overheden en opsporingsdiensten graag inzage in willen hebben.

Dit heeft onder andere geleid tot anti-witwasregelgeving die banken en andere financiële dienstverleners dwingt om bepaalde informatie over de identiteit en het financiële gedrag van haar klanten beschikbaar te maken. Dit is geen onbegrijpelijk gedachte, maar deze werkwijze creëert een grote barrière voor nieuwe banken, dienstverleners en zelfs landen en continenten die niet kunnen voldoen aan deze regels, en dus buitengesloten worden.

Een vervelend gevolg van deze regelgeving is dat financiële dienstverleners worden gebombardeerd tot een verlengstuk van opsporingsdiensten. Vooralsnog raakt dit voornamelijk de traditionele dienstverleners zoals betaaldiensten en banken. Maar ook exchanges en custodial wallet providers gaan hiermee te maken krijgen. Hoewel met de tijd decentrale exchanges (bijvoorbeeld bisq) deze rol over zullen nemen, is het tot die tijd zeker zaak om rekening te houden met de toepasselijke regelgeving.

Nieuwe regelgeving voor cryptogeld

Sinds begin 2017 heeft cryptogeld een enorme groei doorgemaakt. Deze groei zorgt ervoor dat er in vele lagen van de samenleving en bij overheden belletjes zijn gaan rinkelen. Een logisch gevolg is de geleidelijke intocht van nieuwe wetgeving. Voor Nederlandse ondernemers spelen vooral de Nederlandse en Europese wetgeving een grote rol. Een van deze wijzigingen betreft de aanpassing van de vierde anti-witwasrichtlijn.

De vierde anti-witwasrichtlijn

De huidige anti-witwasregelgeving vinden we op Europees niveau in de richtlijn 2015/849 over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (ook wel de vierde anti-witwasrichtlijn genoemd of 4AMLD). Dergelijke richtlijnen moeten worden uitgewerkt in nationaal recht door middel van implementatie. Onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn mede hierop gebaseerd.

Op nationaal niveau is momenteel een wetswijziging in behandeling die deze vierde anti-witwasrichtlijn omzet naar Nederlands recht. Terwijl dit proces nog in gang is, is op Europees niveau alweer een voorstel in behandeling die deze richtlijn zal aanpassen. Deze zal te zijner tijd eveneens geïmplementeerd moeten worden in nationale wetgeving. Deze laatste aanpassing is interessant voor ondernemers en andere belanghebbenden die zich op het terrein van cryptogeld begeven. Hieronder kijken we kort naar de belangrijkste consequenties van deze verruiming.

Naast een aantal andere wijzigingen wordt in de laatste aanpassing concreet aandacht besteed aan cryptogeld. Hieronder enkele interessante overwegingen voor de beeldvorming:

Verdachte transacties van virtuele valuta worden niet voldoende gemonitord door de autoriteiten, die niet in staat zijn de transacties te koppelen aan geïdentificeerde personen.

Met betrekking tot het verbeteren van de opsporing van verdachte transacties met virtuele valuta, zijn zes regelgevende opties onderzocht. De geselecteerde optie bestaat uit een combinatie van maatregelen, namelijk (i) platformen voor het wisselen van virtuele valuta en (ii) aanbieders van bewaarportemonnees (“custodial wallet providers”) onder het toepassingsgebied van de richtlijn brengen, en (iii) meer tijd uittrekken om opties voor een systeem van vrijwillige zelfidentificatie van gebruikers van virtuele valuta te overwegen.

Om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen verdachte transacties met virtuele valuta te monitoren, zonder afbreuk te doen aan de innovatieve voordelen die zulke valuta bieden, is het passend alle poortwachters die de toegang tot virtuele valuta controleren, en met name wisselplatforms en portemonnee-aanbieders, aan te wijzen als meldingsplichtige entiteiten in het kader van de vierde antiwitwasrichtlijn.

Om de aan de anonimiteit verbonden risico’s te bestrijden, moeten nationale financiële inlichtingeneenheden (FIE’s) in staat zijn virtuele valuta-adressen te koppelen aan de identiteit van de eigenaar van de virtuele valuta.

In het kort worden exchanges en custodial wallet providers meldingsplichtige instellingen die mogelijk geregistreerd moeten worden of over een vergunning moeten beschikken:

De lidstaten waarborgen dat aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta, aanbieders van bewaarportemonnees, wisselkantoren en kantoren voor het omwisselen van cheques, en aanbieders van trustdiensten of vennootschappelijke diensten over een vergunning beschikken of geregistreerd zijn […].

In dit kader wordt tevens een nieuwe definitie geïntroduceerd. Onder virtuele valuta zal worden verstaan:

een digitale weergave van waarde die noch door een centrale bank, noch door een overheid wordt uitgegeven en evenmin aan een fiduciaire valuta is gekoppeld, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als een betaalmiddel wordt aanvaard en kan worden overgedragen, opgeslagen of elektronisch verhandeld.

Gevolgen van vierde anti-witwasrichtlijn

De bovengenoemde wijzigingen hebben een aantal belangrijke gevolgen. Als meldingsplichtige entiteiten zullen ondernemers in ieder geval moeten voldoen aan de volgende eisen:

1. Cliëntenonderzoek

Een belangrijk onderdeel van het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van de identiteit op basis van documenten, gegevens of informatie uit een betrouwbare en onafhankelijke bron. Kortom: in principe moet de ondernemer vooraf met overtuiging vaststellen met wie hij zaken doet. Dit heeft tevens betrekking op de uiteindelijke begunstigde, dus mogelijk ook de persoon of entiteit achter diegene waar zaken mee wordt gedaan. Dit concept is beter bekend onder de noemer ‘know your customer’ (KYC). De implementatie en effectiviteit van dit proces moet, indien nodig, bij de autoriteiten aangetoond kunnen worden.

Ondernemers hebben de vrijheid om een eigen inschatting te maken van de mogelijke risico’s en de cliënten/producten waar het om gaat. Er wordt een indeling gemaakt in risicocategorieën van laag tot hoog. Hoger betekent meer inspanning om deze risico’s te verminderen. In enkele gevallen kan een lidstaat bepalen om bepaalde cliëntenonderzoeksmaatregelen niet toe te passen. Bijvoorbeeld als er niet meer dan 250 EUR bij de relatie gemoeid is.

2. Meldplicht

Een ander belangrijk onderdeel betreft de meldplicht. Dit betekent dat ondernemers de financiële inlichtingen eenheid (FIE) onmiddellijk moeten inlichten wanneer er wordt vermoed dat geldbedragen te maken hebben met criminele activiteiten.  Daarnaast moet, op verzoek van de FIE, onmiddellijk alle noodzakelijke informatie worden verstrekt.

Kortom: alle verdachte transacties moeten worden gemeld. Het is daarmee niet toegestaan om transacties uit te voeren wanneer er enige verdenking bestaat. Ook mogen de betreffende cliënten niet over dergelijke meldingen worden ingelicht. Ondernemers zijn verplicht documenten en informatie vijf jaar lang te bewaren.

Enkele specifieke aspecten van bovenstaande punten kunnen tijdens de implementatie door lidstaten een iets andere invulling krijgen.

Wanneer gaan deze regels in werking treden?

Wanneer dit in de praktijk gaat gelden is momenteel nog onduidelijk. Het wetgevingsproces op Europees niveau loopt nog. Wanneer hier duidelijkheid over is gekomen, zullen lidstaten hun eigen wetgevingsprocedures starten om deze regels op nationaal te implementeren. Toch is het zeker goed om ter voorbereiding alvast enkele zaken in het achterhoofd te houden.

Persoonlijke noot

Door de technologische ontwikkelingen zullen we langzaam moeten gaan accepteren dat de hoge mate van vrijheid die het internet ons heeft gebracht, een soortgelijke invloed zal hebben op financiële vrijheid. In de toekomst zal de financiële economie een segment bevatten dat buiten de controle van overheden en opsporingsdiensten valt, zoals er nu ook een dark-web bestaat waar overheden niet effectief op kunnen handhaven. Uiteraard zullen regelgevers dit wel (tevergeefs?) proberen. Als samenleving moeten we er rekening mee gaan houden dat Bitcoin en zijn nakomelingen ons confronteren met een nieuw niveau van vrijheid. Gezamenlijk zullen we hier nieuwe normen en waarden voor moeten ontwikkelen.

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 11.519 euro).

Ook deze week een filmpje voor de geïnteresseerden. Over de invloed van Bitcoin op het vermogen van de mens om zich meer te concentreren op langetermijnvisies.

Fotocredit: Stickac – Wikimedia 

Het bericht Coinrecht #13 – Witwassen en terrorisme verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Werkgever mag niet vragen wat werknemer heeft als hij of zij ziek is

do, 01/04/2018 - 06:00

“Griepepidemie heerst in Nederland”, “Griepepidemie nog niet voorbij”, en “Griepepidemie houdt Nederland in zijn greep”. In de wintermaanden krijgen veel mensen de griep. Je probeert nog met pijn en moeite naar je werk te gaan, maar als je de volgende ochtend wakker wordt, weet je: ik ben echt ziek en ik ben vandaag echt niet in staat te werken. Je belt naar je werk en vertelt de secretaresse of de HR-medewerker dat je niet kan komen werken omdat je ziek bent. “Ach, wat vervelend, wat heb je?”, of: “Oh oh, ook al de griep?”.

De secretaresse of HR-medewerker zal vrijwel altijd, natuurlijk met de beste bedoelingen, uit vriendelijkheid en bezorgdheid vragen wat iemand heeft. Maar mag dat wel? Het antwoord is nee. Volgens de wet is het de werkgever niet toegestaan te vragen naar medische klachten, symptomen of naar de aard of oorzaak van de ziekte.

Griep, migraine, nekklachten, een blaasontsteking, een burn-out of iets veel ergers. Mensen worden helaas ziek. Uiteraard ben je als werkgever bezorgd om een zieke werknemer en hoop je dat hij of zij snel weer beter is. Wat mag een werkgever wel en niet vragen en noteren?

Zieke werknemers: wat mag de werkgever wel en niet vragen?

De werkgever mag wel vragen naar noodzakelijke informatie rondom je ziekte. Bijvoorbeeld hoe lang je denkt dat je thuisblijft, of je enigszins in staat ben om thuis wat te werken, of er afspraken verzet moeten worden en hoe je te bereiken bent. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Alleen de bedrijfsarts of arbodienst mag deze informatie verwerken.

Iemand kan natuurlijk wel uit zichzelf vertellen wat hij heeft, als hij dat wil. Dit is natuurlijk ook vaak hoe het in de praktijk gaat. De werkgever mag dit vervolgens niet opnemen in een personeelsdossier of ergens anders noteren. Oók niet met (veronderstelde of uitdrukkelijke) toestemming.

Het verwerken van medische gegevens door werkgevers

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (en ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei van toepassing is). Het verwerken van medische gegevens is verboden, tenzij hiervoor een uitzondering bestaat in de wet. In de wet staan specifieke uitzonderingen voor het verwerken van medische gegevens. Enkele voorbeelden hiervan zijn bepaalde verwerkingen door zorginstellingen, verzekeraars en arbodiensten. Werkgevers vallen niet onder de uitzondering.

Daarnaast staan er in de wet generiekere uitzonderingen voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in het algemeen. Naast medische gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, geloofsovertuiging, seksuele en politieke voorkeur bijzondere persoonsgegevens. Een generieke uitzondering op het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is bijvoorbeeld uitdrukkelijke toestemming.

Echter zal een werkgever uitdrukkelijke toestemming niet mogen gebruiken om medische gegevens te verwerken, omdat deze toestemming ‘vrijelijk’ moet worden gegeven volgens de wet. Vanwege de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer kan er geen sprake zijn van vrijelijke toestemming.

Wat moet je doen als werkgever?

De werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn werknemers. Hij zal duidelijk aan zijn werknemers moeten aangeven welke gegevens er worden verwerkt en met welk doel, bijvoorbeeld in een personeelshandboek. Als iemand ziek is, mag de werkgever niet vragen wat iemand heeft. Het is aan de werkgever om zijn secretaresse of HR-afdeling hier ook van op de hoogte te stellen, zodat deze personen er ook niet naar gaan vragen of het ergens gaan vastleggen.

En verder?

Uiteraard mag de werkgever wel een bedrijfsarts en arbodienst inschakelen om een oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Wanneer een bedrijf een Ondernemingsraad (OR) heeft, moet de OR instemmen met regelingen rondom het ziekteverzuimbeleid.

Ten slotte hebben werknemers het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Wanneer een werknemer vraagt om inzage, zal de werkgever inzage moeten geven in alle persoonsgegevens die hij van zijn werknemer heeft vastgelegd. Hiervan moet de werkgever ook een kopie kunnen overhandigen.

> Meer lezen over onze ICT & arbeidsrecht adviezen?

Meer weten over privacywetgeving?

ICTRecht Academy verzorgt een basis– en verdiepingscursus privacywetgeving waarmee u gedegen privacykennis opbouwt en uw organisatie kunt adviseren (als bijv. functionaris gegevensbescherming) en voorbereiden op de nieuwe privacywet. Voor deze cursussen is geen juridische voorkennis nodig. Volgt u beide cursussen dan krijgt u het handboek AVG gratis. Heeft u een juridische achtergrond dan vindt u hier onze privacytrainingen.

Het bericht Werkgever mag niet vragen wat werknemer heeft als hij of zij ziek is verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

ICTRecht Groningen groeit uit haar jas!

di, 01/02/2018 - 09:50

ICTRecht heeft 29 september 2016 haar tweede vestiging geopend. Het kantoor is ondergebracht in bedrijfsverzamelgebouw ‘de Mediacentrale‘ te Groningen en staat onder leiding van Mathieu Paapst. Maar omdat in de City of Talent veel gebeurt, waardoor ook wel eens de vergelijking met Silicon Valley wordt gemaakt, is ICTRecht Groningen na één jaar al toe aan een groter kantoor.

“Toen we ons hier vestigden wisten we dat Noord-Nederland een up-and-coming regio was, zeker wat betreft ICT en online diensten, maar dat er zo veel vraag zou zijn naar onze juridische diensten uit verschillende hoeken hadden we niet verwacht” vertelt Mathieu Paapst.

Met nu zes medewerkers blijven ze in de creatieve hotspot die het bedrijfsverzamelgebouw de Mediacentrale is, maar schuiven ze door naar een grotere kantoorunit (Helperpark 272-4). Om nóg meer geïnspireerd (ICT-)ondernemers en overheidsorganisaties juridisch, beleidsmatig en strategisch van dienst te kunnen zijn. De ambitie is om in 2018 richting tien medewerkers door te groeien zodat ze kunnen voldoen aan de wens van de klanten om als adviseur op boardroom niveau aan te haken en steeds sneller onze adviezen op te kunnen leveren.

Noord-Nederland zoekt actief onderlinge samenwerking

Het noorden van Nederland blijft sterk in ontwikkeling, zo is er recent vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers een nieuw kenniscentrum gelanceerd ter versterking van de samenwerking in de digitale sector. En zijn er in de Noord-Nederlandse innovatiemonitor 2017 maar liefst 55 verschillende samenwerkingsinitiatieven gespot. Zo is er bijvoorbeeld met het Dhealth Lab een zorginnovatiecluster ontstaan.

Daarnaast is Groningen, na Amsterdam, de stad met de meeste snelgroeiende bedrijven in de Deloitte Technology Fast50. Wil Noord-Nederland per 2030 een hypergezonde en gelukkige ‘blue zone’ zijn, wat nooit kwaad kan voor de arbeidsproductiviteit. Én zijn er tal van andere mooie initiatieven om de provincie Groningen en Noord-Nederland nóg beter digitaal op de kaart te zetten.

Het team van ICTRecht Groningen zal de komende jaren in een fris kantoor met veel enthousiasme daaraan gaan bijdragen. Heeft u juridische vragen over (online) ondernemen, privacy, e-commerce, wilt u sparren over mogelijke aanpakken van samenwerkingen, of een juridische training op maat? Schroom dan niet om contact te zoeken!

Mathieu Paapst, Jessica Hof, Daniëlle van Ginkel, Samantha van de Stouwe, Inez Rinzema en Iris de Groot.

P.s. het nieuwe adres wordt Helperpark nummer 272-4 in de Mediacentrale te Groningen

Het bericht ICTRecht Groningen groeit uit haar jas! verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Wob beperkt het auteursrecht van derden

ma, 01/01/2018 - 06:00

De wettelijke openbaarheidsverplichtingen voor bestuurlijke kennis kunnen een auteursrechtinbreuk opleveren in de situatie waarbij een derde het auteursrecht heeft op informatie of software die in gebruik is bij de overheid. De doelstellingen van de Auteurswet en de Wet openbaarheid van bestuur staan in dat opzicht dwars op elkaar. Op 20 december 2017 maakte de Raad van State echter duidelijk dat de Wob een wettelijke beperking geeft op het auteursrecht van een derde.

De Auteurswet wil werken auteursrechtelijk beschermen door de maker het uitsluitende recht te geven op openbaarmaking en verveelvoudiging. De Wet openbaarheid van bestuur heeft daarentegen als doel om werken zoveel mogelijk te openbaren en te verveelvoudigen om zodoende de burger te beschermen in het kader van het algemeen belang. In een situatie waarbij stukken, documenten of andere werken (zoals beslisregels of broncode) in het bezit zijn van een overheid terwijl daarop het auteursrecht van derden rust, kunnen beide wetten met elkaar botsen.

Dit werpt daarom regelmatig de vraag op of openbaarmaking op grond van de Wob kan worden voorkomen met een beroep op het auteursrecht van de derde. Vanuit de Wob bezien lijkt daar op het eerste gezicht sprake van te zijn doordat in artikel 2 van de Wob een verwijzing wordt gemaakt naar de voorrang van andere bestaande wetgeving:

“Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij de wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet.”

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State overwoog in het verleden met betrekking tot deze verwijzing naar het ‘elders bij de wet bepaalde’ het volgende:

“Uit de tekst van de Wet openbaarheid van bestuur en met name ook uit de geschiedenis van de totstandkoming daarvan blijkt duidelijk dat met deze wet niet is beoogd de bestaande wettelijke regelingen inzake openbaarheid en geheimhouding op speciale terreinen opzij te zetten dan wel daarnaast een aanvullende mogelijkheid te bieden om informatie te verkrijgen. De bestaande bepalingen over openbaarheid en geheimhouding bij of krachtens andere wetten gesteld, verhouden zich immers tot die van de Wet openbaarheid van bestuur als bijzondere tot algemene, welke als zodanig voorrang hebben boven laatstgenoemde.” (ABRvS 3 maart 1997, AB 1997,188)

Volgens vaste jurisprudentie dient als voorwaarde voor het buiten toepassing laten van de Wet openbaarheid van bestuur, naast het vereiste dat sprake is van een bijzondere openbaarheidsregeling in een formele wet, tevens te gelden dat die bijzondere regeling uitputtend moet zijn. Deze jurisprudentie kan aldus worden begrepen dat de bepalingen uit de Auteurswet, een wet op een speciaal terrein welke een uitputtende regeling van de openbaarheid bevat, als bijzondere bepalingen voorrang hebben boven de algemene bepalingen uit de Wob. Toepassing van de Wob zou immers afbreuk kunnen doen aan de werking van de materiële bepalingen van de Auteurswet en in het bijzonder artikel 1 Aw waarin is bepaald dat het recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen het uitsluitend recht van de maker is.

Tegenovergestelde standpunt

Vanuit artikel 1 Auteurswet kan echter het tegenovergestelde standpunt worden bepleit. Artikel 1 van de Auteurswet luidt:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

De informatieplicht vanuit de Wob zou in dat geval een dergelijke beperking op het auteursrecht zijn. Dit heeft tot gevolg dat de Wob voorrang heeft op de Auteurswet.

Bij de totstandkoming van de Wob heeft de regering het standpunt ingenomen dat het verstrekken van informatie overeenkomstig de Wob –ook indien het auteursrecht van een document bij een derde berust –niet aan te merken valt als een inbreuk op dat recht. (Kamerstukken II, 1987/88, 19 859, nr. 6, p. 20-21). Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de beleidslijn “Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie” heeft de regering ruim tien jaar later dit standpunt nogmaals onderschreven. (Kamerstukken II 1999–2000, 26 387, nr. 7 p. 14.)

De regering was daarbij echter tevens van mening dat er van voorrang van de Wob enerzijds en de Auteurswet anderzijds geen sprake is; Beide stelsels zijn volgens de regering steeds naast elkaar van toepassing. Zo’n standpunt zorgt echter voor de nodige verwarring.

De Raad van State geeft met haar uitspraak van 20 december 2017 nu duidelijk aan dat het auteursrecht van een derde niet in de weg kan staan aan passieve informatie verstrekking op grond van de Wob: de Wob moet gezien worden als een wettelijke beperking op het auteursrecht van een derde.

 

 

Het bericht Wob beperkt het auteursrecht van derden verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Mag een leverancier verkoop door erkende distributeurs op Amazon verbieden?

do, 12/21/2017 - 08:42

Producenten van luxeproducten maken vaak gebruik van selectieve distributie om hun producten te verkopen. Bij selectieve distributie selecteert de producent zijn distributeurs aan de hand van selectiecriteria. Hierdoor zorgt de producent er voor dat de distributeurs altijd aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoen. Door het stellen van deze kwaliteitseisen kan de producent het imago van het merk beschermen.

Een ander aspect van selectieve distributie is dat de producent kan aangeven dat distributeurs zijn producten niet mogen doorverkopen aan niet-geselecteerde distributeurs. Op deze manier kan de producent er voor zorgen dat de producten niet worden verkocht door wederverkopers die niet aan zijn kwaliteitsstandaard voldoen.

Dit gesloten systeem staat op gespannen voet met het kartelverbod. Het mededingingsrecht gaat ervan uit dat ondernemers vrij met elkaar kunnen concurreren. Een dergelijke afspraak beperkt de vrijheid van partijen. Als regel geldt dan ook dat een producent zijn distributeurs niet mag belemmeren bij het doorverkopen van zijn producten.

Verkoop van luxe cosmetica

Dit is ook het geval in het Coty-arrest. Coty Germany GmBH (hierna: Coty) verbood Parfümerie Akzente GmBH (hierna: Akzente) om zijn producten te verkopen op Amazon.de. Coty is een leverancier van luxecosmetica in Duitsland. Zij verkoopt de luxecosmetica op basis van een selectief distributienetwerk, waaraan een selectief distributieovereenkomst ten grondslag ligt. Akzente neemt al jaren als erkende distributeur de luxecosmetica van Coty af. De verkoop door Akzente vindt zowel in fysieke winkels als op het internet plaats. De verkoop op het internet verloopt via haar eigen webshop en via het platform amazon.de.

Op een gegeven moment wijzigt Coty de overeenkomst en stelt zij dat haar distribiteurs haar producten enkel op het internet mogen verkopen, onder de voorwaarde dat het luxekarakter van haar producten onaangetast blijft. Daarnaast verbiedt Coty haar distributeurs om via een derde onderneming zoals Marktplaats, die niet erkent is als distributeur van Coty, producten te verkopen. Het gevolg van deze wijziging is dat Akzente haar producten niet meer via amazon.de kan verkopen. Hiertegen heeft Akzente bezwaar gemaakt.

Stelsel van selectieve distributie

Op 6 december heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJEU) uitspraak gedaan, waarin zij de vraag behandelt of een leverancier van luxeproducten wederverkoop door erkende distributeurs op een internetplatform van derden mag verbieden. Vanuit het mededingingsrecht is het verboden om overeenkomsten af te sluiten die ‘ertoe strekken’ of ‘ten gevolge hebben’ dat de mededinging op de interne markt wordt beperkt. De eerste vraag waar het HvJEU antwoord op geeft is:

Kan een stelsel van selectieve distributie van luxecosmetica, dat primair tot doel heeft, het ‘luxe-imago’ van die producten in stand houden, verenigbaar zijn met het kartelverbod?

Ja, zegt het HvJEU. In beginsel beperken overeenkomsten, die een selectief distributiestelsel vormen, de mededinging binnen de interne markt. Dit kan echter anders zijn wanneer;

 • een netwerk voor selectieve distributeurs worden gekozen op grond van objectieve criteria van kwalitatieve aard die uniform worden vastgesteld voor alle potentieel wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast,
 • de eigenschappen van het betrokken product een dergelijk distributienetwerk noodzakelijk maken teneinde de kwaliteit ervan te behouden en het goed gebruik ervan te verzekeren en
 • tot slot de vastgestelde criteria niet verder gaan dan noodzakelijk is.
Wanneer is selectieve distributie dan noodzakelijk voor de verkoop van luxeproducten?

Dit hangt van meerdere factoren af. De kwaliteit van luxeproducten vloeit immers niet alleen voort uit de materiële kenmerken van dat product, maar ook uit de ‘allure’ en het ‘prestigieuze imago’ waardoor dat product een luxe uitstraling krijgt. Voor deze luxe uitstraling geldt dat dit een essentiële eigenschap van dit product moet zijn. Door deze luxe uitstraling moet de consument dit product kunnen onderscheiden van een ander soortgelijk product. Aantasting van de uitstraling van dit product zou dan afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van het product. Deze eigenschappen van het product zorgen er dan ook voor dat een systeem van selectieve distributie noodzakelijk is.

De leverancier mag dus onder bepaalde voorwaarden eisen stellen aan de distributie. Wanneer de selectieve distributie primair tot doel heeft het luxe-imago van het merk te beschermen is een dergelijke selectie dan ook toegestaan en niet in strijd met het kartelverbod. De merkhouder mag dan ook distributeurs verbieden om zijn producten op bijvoorbeeld Amazon te verkopen als dit ten koste gaat van het imago van het luxemerk. Dit is wat anders dan een algemeen verbod op online verkoop. Het HvjEU heeft in een ander arrest (Pierre Fabre) bepaald dat het volledig verbieden van online verkoop in strijd is met de mededingingswet.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten met onze generatoren op JuriDox

Het bericht Mag een leverancier verkoop door erkende distributeurs op Amazon verbieden? verscheen eerst op ICTRecht juridisch adviesbureau.

Categorieën: Technieuws

Pagina's